BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Snijvlak terug afdekken na het uitkuilen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Voldoende opslagcapaciteit voor de opvang van silosappen voorzien
BBT
Vlaamse BBT
"Clean shop floor"
BBT
Vlaamse BBT
"Etsen" in waterig milieu van kunststoffen: afvalwater op een passende manier behandelen
BBT
Vlaamse BBT
"Etsen" in waterig milieu van kunststoffen: standtijdverhoging en herwinnen uitsleep
BBT
Vlaamse BBT
"Etsen" in waterig milieu van kunststoffen: vervangen door watervrije voorbehandeling zoals vlambehandeling, plasma- of corona-behandeling - voorafgaand aan lakken, lijmen, bedrukken e.d.
BBT
Vlaamse BBT
“Good housekeeping” maatregelen
BBT
Vlaamse BBT
‘Dedicated’ gebruik van reinigingsbanen/spoellijnen waarop gelijksoortige productcategorieënworden gereinigd
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
'Good housekeeping': audits onderhoud, operationeel personeel
BBT
Vlaamse BBT
(de bronnen van) afvalwater binnen een proces identificeren en de kwaliteit, de kwantiteit en de variabiliteit van het afvalwater kenmerken
BBT
Vlaamse BBT
(Gesloten) metalen voorwerpen die verontreinigd zijn met ontvlambare, brandbare producten (tanks, vaten, e.d.) niet met een snijbrander behandelen.
BBT
Vlaamse BBT
(Mest)covergistingsinstallatie optimaal onderhouden
BBT
Vlaamse BBT
(specifieke) afvalwater(fracties) beregenen op de weide of beteelde landbouwgronden/gebruiken als irrigatiewater
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
(specifieke) afvalwater(fracties) lozen op riool
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
(specifieke) afvalwater(fracties) mee verwerken in een covergistingsinstallatie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
(specifieke) afvalwater(fracties) opvangen en behandelen via biologische zuivering
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
(specifieke) afvalwater(fracties) opvangen en uitrijden samen met mest
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
100 % drogen voorafgaand aan behandeling in zoutbad
BBT
Vlaamse BBT
2-, 3- en 4-weg windzifters voor de scheiding volgens densiteit
BBT
Vlaamse BBT
Aanbrengen van een afdeklaag op vers opgezette composthopen
BBT
Vlaamse BBT
Aanbrengen van geluidsisolatie in het gebouw, gebruik van performante, zwevende vloerconstructies, zware dubbelwandige dakconstructies, creëren van bufferruimtes en ontdubbeling van poorten en deuropeningen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanbrengen van geluidswerende berm en/of geluidsscherm
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanbrengen vloeistofdichte ondergrond bij biologische en thermische reiniging
BBT
Vlaamse BBT
Aandacht voor efficiëntie en verbruik bij de aankoop van waterverbruikende toestellen
BBT
Vlaamse BBT
Aangepast ontwerp van afzuiging
BBT
Vlaamse BBT
Aangepaste afzuiging (in combinatie met gebruik van chloor- en fluorhoudende producten)
BBT
Vlaamse BBT
Aangepaste afzuiging stof en stoffilter
BBT
Vlaamse BBT
Aangepaste afzuiging van rookgassen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aangepaste opslag hars en harder componenten
BBT
Vlaamse BBT
Aankoop energiezuinige apparatuur
BBT
Vlaamse BBT
Aankoop energiezuinige apparatuur
BBT
Vlaamse BBT
Aankopers en importeurs van grondstoffen zouden kwaliteitscontroleschema’s moeten opzetten in exporterende landen
BBT
Vlaamse BBT
Aanleg van geluidsmuren aan de rand van het bedrijf
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanleg verharde of semi-verharde wegen op bedrijfsterrein
BBT
Vlaamse BBT
Aanleg verharde of semi-verharde wegen op bedrijfsterreinen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanleg wallen, groenschermen, keermuren of schermen rond opslaghoop
BBT
Vlaamse BBT
Aanleggen van een vloeistofdichte/ondoordringbare vloer op die plaatsen waar voor het milieu schadelijke stoffen kunnen lekken of uitlogen
BBT
Vlaamse BBT
Aanleggen van vloeistofdichte bodemverharding om insijpeling van bodemvervuilende stoffen te vermijden
BBT
Vlaamse BBT
Aanpassen en/of optimaliseren van het productieproces
BBT
Vlaamse BBT
Aanpassen schouw om geluidslast te reduceren
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanpassen van het emissiepunt
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanpassing machine aan rheologische eigenschappen polymeer bij verwerking van thermoplasten
BBT
Vlaamse BBT
Aanplanten of inzaaien van maagdelijk terrein of wallen
BBT
Vlaamse BBT
Aanrijbeveiliging bij verdeelinstallaties
BBT
Vlaamse BBT
Aanrijbeveiliging bij vulpuntenzone
BBT
Vlaamse BBT
Aanschaf long life vloeistoffen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanscherpen van emissielimieten op gebannen organochloorpesticiden
BBT
Vlaamse BBT
Aansluiten van waadbakken op het waterbehandelingsysteem
BBT
Vlaamse BBT
Aantal maatregelen van goed beheer bij op- en overslag
BBT
Vlaamse BBT
Aantal transportbewegingen beperken door gebruik van watertransport
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT