BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
"Clean shop floor"
BBT
Vlaamse BBT
"Etsen" in waterig milieu van kunststoffen: afvalwater op een passende manier behandelen
BBT
Vlaamse BBT
"Etsen" in waterig milieu van kunststoffen: standtijdverhoging en herwinnen uitsleep
BBT
Vlaamse BBT
"Etsen" in waterig milieu van kunststoffen: vervangen door watervrije voorbehandeling zoals vlambehandeling, plasma- of corona-behandeling - voorafgaand aan lakken, lijmen, bedrukken e.d.
BBT
Vlaamse BBT
“Good housekeeping” maatregelen
BBT
Vlaamse BBT
'Good housekeeping': audits onderhoud, operationeel personeel
BBT
Vlaamse BBT
'Hot charging'/direct walsen
BBT (vgtg)
Europese BREF
'Shot blast' walshuidverwijdering
BBT (vgtg)
Europese BREF
'Tracking' van het materiaal
BBT
Europese BREF
(Combinatie van) behandelingstechnieken beschreven in Hoofdstuk B.4: filtratie en/of flotatie/precipitatie/flocculatie; of (combinatie van) technieken met een vergelijkbare efficiëntie (cf. Deel D)
BBT
Europese BREF
(Combinatie van) behandelingstechnieken voor afvalwater
BBT
Europese BREF
(de bronnen van) afvalwater binnen een proces identificeren en de kwaliteit, de kwantiteit en de variabiliteit van het afvalwater kenmerken
BBT
Vlaamse BBT
(Gesloten) metalen voorwerpen die verontreinigd zijn met ontvlambare, brandbare producten (tanks, vaten, e.d.) niet met een snijbrander behandelen.
BBT
Vlaamse BBT
(Mest)covergistingsinstallatie optimaal onderhouden
BBT
Vlaamse BBT
100 % drogen voorafgaand aan behandeling in zoutbad
BBT
Vlaamse BBT
Aanbod van defecte of niet-gesloten vaten ontmoedigen
BBT
Vlaamse BBT
Aanbod van onvoldoende geledigde vaten ontmoedigen
BBT
Vlaamse BBT
Aanbrengen van een afdeklaag op vers opgezette composthopen
BBT
Vlaamse BBT
Aanbrengen van een geluidswerende berm
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanbrengen van geluidsdempers op ventilatie-openingen
BBT
Vlaamse BBT
Aanbrengen van geluidsisolatie in het gebouw, gebruik van performante, zwevende vloerconstructies, zware dubbelwandige dakconstructies, creëren van bufferruimtes en ontdubbeling van poorten en deuropeningen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanbrengen van geluidswerende berm en/of geluidsscherm
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanbrengen vloeistofdichte ondergrond bij biologische en thermische reiniging
BBT
Vlaamse BBT
Aandacht voor efficiëntie en verbruik bij de aankoop van waterverbruikende toestellen
BBT
Vlaamse BBT
Aangepast ontwerp van afzuiging
BBT
Vlaamse BBT
Aangepaste afzuiging (in combinatie met gebruik van chloor- en fluorhoudende producten)
BBT
Vlaamse BBT
Aangepaste afzuiging stof en stoffilter
BBT
Vlaamse BBT
Aangepaste afzuiging van rookgassen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aangepaste opslag hars en harder componenten
BBT
Vlaamse BBT
Aankoop energiezuinige apparatuur
BBT
Vlaamse BBT
Aankoop energiezuinige apparatuur
BBT
Vlaamse BBT
Aankoop energiezuinige apparatuur
BBT
Vlaamse BBT
Aankopers en importeurs van grondstoffen zouden kwaliteitscontroleschema’s moeten opzetten in exporterende landen
BBT
Vlaamse BBT
Aanleg aarden wallen, groenschermen, keermuren of schermen rond opslaghopen en terrein
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanleg en gebruik van een productdatabank
BBT
Vlaamse BBT
Aanleg van geluidsmuren aan de rand van het bedrijf
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanleg verharde of semi-verharde wegen op bedrijfsterrein
BBT
Vlaamse BBT
Aanleg verharde of semi-verharde wegen op bedrijfsterreinen
BBT
Vlaamse BBT
Aanleg verharde of semi-verharde wegen op bedrijfsterreinen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanleg wallen, groenschermen, keermuren of schermen rond opslaghoop
BBT
Vlaamse BBT
Aanleggen van vloeistofdichte bodemverharding om insijpeling van bodemvervuilende stoffen te vermijden
BBT
Vlaamse BBT
Aanmaken en doseren van chemicaliën via automatische aanmaak- en doseersystemen
BBT
Europese BREF
Aanpassen en/of optimaliseren van het productieproces
BBT
Vlaamse BBT
Aanpassen logistiek en tussenopslag door snelheid laden te maximaliseren
BBT
Europese BREF
Aanpassen schouw om geluidslast te reduceren
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanpassen van het emissiepunt
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanpassing machine aan rheologische eigenschappen polymeer bij verwerking van thermoplasten
BBT
Vlaamse BBT
Aanplanten of inzaaien van maagdelijk terrein of wallen
BBT
Vlaamse BBT
Aanrijbeveiliging bij verdeelinstallaties
BBT
Vlaamse BBT
Aanrijbeveiliging bij vulpuntenzone
BBT
Vlaamse BBT