BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Automatische reiniging
BBT
Europese BREF
Beperk algengroei
BBT
Europese BREF
Beperk biologische groei
BBT
Europese BREF
Beperk de hoeveelheid additieven (tegen kalk- en vuilafzettingen, corrosie en microbiologische groei)
BBT
Europese BREF
Beperk de hoeveelheid biocide
BBT
Europese BREF
Beperk de hoeveelheid hypochloriet
BBT
Europese BREF
Beperk de hoeveelheid snel hydrolyserende biociden
BBT
Europese BREF
Beperk driftverliezen
BBT
Europese BREF
Beperk fouling en corrosie
BBT
Europese BREF
Beperk van vallend water aan de luchtinlaat
BBT
Europese BREF
Biofiltratie van aftapstroom
BBT
Europese BREF
Circulatie van warmwaterpluim vermijden in rivieren en beperken in estuaria en zeegebieden
BBT
Europese BREF
Deugdelijk ontwerp van de koelinstallatie
BBT
Europese BREF
Direct koelsysteem
BBT
Europese BREF
Doordacht ontwerp van innamesysteem voor oppervlaktewater
BBT
Europese BREF
Doorstroomsysteemmet of zonder koeltorendirect of indirect koelsysteem
BBT
Europese BREF
Draag persoonlijke beschermingskledij bij betreden van het koelsysteem
BBT
Europese BREF
Droog koelsysteem
BBT
Europese BREF
Gebruik corrosiebestendig materiaal
BBT
Europese BREF
Gebruik energiezuinige apparatuur
BBT
Europese BREF
Gebruik geluidsarme ventilatoren
BBT
Europese BREF
Gebruik minder agressieve additieven
BBT
Europese BREF
Gebruik ozon
BBT
Europese BREF
Gebruik puls-alternerende chlorering
BBT
Europese BREF
Gebruik van geluidsdempers
BBT
Europese BREF
Geïntergreerde energiebesparingsprogramma's
BBT
Europese BREF
Gesloten koelsysteem, nat of droog koelsysteem
BBT
Europese BREF
Goed energiebeheersingsbeleid
BBT
Europese BREF
Goed onderhoud
BBT
Europese BREF
Hybride koelsysteem
BBT
Europese BREF
Indirect koelsysteem
BBT
Europese BREF
Maak gebruik van een natuurlijke barrière of een geluidswal rondom de koeltoren
BBT
Europese BREF
Minimaliseer stromings- en warmteweerstanden (moduleer lucht en/of waterstromen)
BBT
Europese BREF
Nat koelsysteem; natuurlijk of geforceerde trek
BBT
Europese BREF
Onmiddellijk maatregelen treffen bij eventuele lekken
BBT
Europese BREF
Open koelsysteem nat koelsysteem (koeltoren)
BBT
Europese BREF
Optimalisatie van de snelheid van het ingenomen water
BBT
Europese BREF
Optimalisatie van de werking
BBT
Europese BREF
Optimalisatie van het aantal cycli en de concentratie aan o.a. zouten van het koelmiddel
BBT
Europese BREF
Optimalisatie van waterbehandelingsprogramma
BBT
Europese BREF
Optimaliseer de verblijftijd van koelwater in het koelsysteem
BBT
Europese BREF
Optimaliseer gebruik van koelwateradditieven
BBT
Europese BREF
Periodieke vervanging van de apparatuur
BBT
Europese BREF
Recirculatiesystemenkoeltoren met natuurlijke of geforceerde trek
BBT
Europese BREF
Regelmatige controle
BBT
Europese BREF
Toepassen van geschikte vulling
BBT
Europese BREF
Transportapparatuur (pompen, ventilatoren) met hoog rendement en lage energievraag
BBT
Europese BREF
Vermijd 'blowdown'
BBT
Europese BREF
Vermijd dat de rookpluim de grond raakt
BBT
Europese BREF
Vermijd gebruik van asbest of geïmpregneerd hout
BBT
Europese BREF