(specifieke) afvalwater(fracties) opvangen en behandelen via biologische zuivering

Terug naar het overzicht

(specifieke) afvalwater(fracties) opvangen en behandelen via biologische zuivering
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT voor alle landbouwbedrijven en covergistingsinstallaties indien preventieve en/of procesgeïntegreerde maatregelen niet haalbaar/toepasbaar zijn of niet voldoende zijn om de verontreiniging van oppervlaktewater en/of bodem te voorkomen.

Extra informatie

De keuze van de afvalwaterzuiveringstechniek(en) is zeer bedrijfsspecifiek en is afhankelijk van o.a. beschikbare ruimte, capaciteit, gewenste zuivering, etc.

De kostprijs varieert sterk naargelang o.a. het type, de uitvoeringsvorm en de grootte van het systeem alsook de te behandelen afvalwaterstromen.

Studie BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren