BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Aanzuiging buitenlucht voor compressoren
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Adiabatische koeling
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afdruiprichels, afvoergoten en vergaarbakken voor afvalvloeistoffen, al dan niet met terugvoer (na zuivering) naar voorraadtank, aanleggen
BBT
Vlaamse BBT
Afvalgassen van de droger en de pers overeenkomstig de BBT's 17 en 19 behandelen ter voorkoming en beperking van geuren zoals vermeld in BBT 10 van de BBT-conclusies voor WBP
BBT
Europese BREF
Afvalproductie voorkomen en de hoeveelheid te verwijderen vast afval zoveel mogelijk beperken door hergebruik van stof uit de ESP's van de terugwinningsinstallatie met zwart residuloog zoals vermeld in BBT 30 van de BBT-conclusies voor PP
BBT
Europese BREF
Afvalwater en mogelijk verontreinigd afstromend water vóór elke batchlozing overeenkomstig de EN-normen te monitoren op verontreinigende stoffenzoals vermeld in BBT 43 van de BBT-conclusies voor STS
BBT
Europese BREF
Afzuiging van diffuse emissies
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Alle verliesproduct aan houtverduurzamingsmiddel opvangen voor hergebruik bij verduurzaming van hout in spuitcabine of sproeitunnel
BBT
Vlaamse BBT
Als onderdeel van het milieubeheerssysteem (zie BBT 1), een afvalbeheersplan aannemen en ten uitvoer leggen dat, volgens prioriteit, garandeert dat afval wordt voorkomen, behandeld met het oog op hergebruik, gerecycled of op een andere wijze wordt te...
BBT
Europese BREF
Als onderdeel van het milieubeheerssysteem (zie BBT 1), een geurbeheersplan opstellen, ten uitvoer leggen en regelmatig beoordelen ter voorkoming of, wanneer dat niet mogelijk is, beperking van geuren afkomstig van de installatie met inbegrip van all...
BBT
Europese BREF
Als onderdeel van het milieubeheerssysteem (zie BBT 1), een stofbeheersplan aannemen en ten uitvoer leggen en gebruik maken van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 23 van de BBT-conclusies voor WBP ter beperking van diffuse stofe...
BBT
Europese BREF
Automatische wasinstallatie voor machine-onderdelen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bedrijfsafvalwater en niet-verontreinigd hemelwater zo veel mogelijk gescheiden houden bij ontwerpen, realiseren of aanpassen van bedrijfsriolering en voor niet-verontreinigd hemelwater voorkeur geven aan afvoerwijzen in afnemende graad van prioritei...
BBT
Vlaamse BBT
Bedrijfsafvalwater excl. verontreinigd hemelwater. In derde instantie, verontreinigd afvalwater (incl. slib) afvoeren naar vergund verwerker
BBT
Vlaamse BBT
Bedrijfsafvalwater excl. verontreinigd hemelwater. In eerste instantie, ontstaan van afvalwater en verontreiniging van afvalwater voorkomen en beperken (= preventie): "Good housekeeping" bij reiniging van werkvloer
BBT
Vlaamse BBT
Bedrijfsafvalwater excl. verontreinigd hemelwater. In tweede instantie, verontreinigd afvalwater (al dan niet na gedeeltelijke zuivering) hergebruiken
BBT
Vlaamse BBT
Beginselen van goede bedrijfspraktijken toepassen om de milieueffecten van het productieproces tot een minimum te beperken door alle technieken te gebruiken vermeld in BBT 2 van de BBT-conclusies voor WBP
BBT
Europese BREF
Beperken van de geurhinder
BBT
Vlaamse BBT
Beperken van gelijktijdige vermogensopname door elektriciteitsverbruikers
BBT
Vlaamse BBT
Beperking van geleide emissies
BBT
Vlaamse BBT
Beperking van verspreiding van stof bij buitenopslag van stuifgevoelige goederen (= open opslag)
BBT
Vlaamse BBT
Beperking van verspreiding van stof bij transporteren, laden en lossen van stuifgevoelige goederen
BBT
Vlaamse BBT
Beperking van verspreiding van stof door verkeer op en rond bedrijfsterrein
BBT
Vlaamse BBT
Bij aanbrengen (spuiten) en drogen van lakken: Vermindering van verlies van warmte bij spuitcabines, -kasten en -wanden
BBT
Vlaamse BBT
Bij aanbrengen en drogen van lijmen: Droging m.b.v. radiofrequente of microgolven
BBT
Vlaamse BBT
Bij aanbrengen en drogen van lijmen: Gebruik van apart verwarmde ruimte
BBT
Vlaamse BBT
Bij aanbrengen en drogen van lijmen: Koude verlijming
BBT
Vlaamse BBT
Bij aanbrengen van solventgedragen lakken, lucht afzuigen en VOS verwijderen d.m.v. nageschakelde techniek
BBT
Vlaamse BBT
Bij aanbrengen van solventgedragen lijmen, lucht afzuigen en VOS verwijderen d.m.v. nageschakelde techniek
BBT
Vlaamse BBT
Bij bewerken van hout: Gebruik van frequentiegestuurde motoren
BBT
Vlaamse BBT
Bij bewerken van hout: Gebruik van hoogrendementsmotoren
BBT
Vlaamse BBT
Bij bewerking van hout (afkorten/zagen, schaven, frezen, boren, draaien, schuren, ...) lucht afzuigen en ontstoffen d.m.v. doekenfilter of andere evenwaardige techniek
BBT
Vlaamse BBT
Bij directe droging van spaanders/stroken afgassen ontstoffen d.m.v. natte elektrofilter of andere evenwaardige techniek
BBT
Vlaamse BBT
Bij directe droging van spaanders/stroken bedrijfsvoering optimaliseren in functie van minimale emissies
BBT
Vlaamse BBT
Bij directe droging van spaanders/stroken NOx verwijderen d.m.v. SNCR
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bij drogen van hout: Doordachte keuze van droogsysteem
BBT
Vlaamse BBT
Bij drogen van hout: Gebruik van frequentiegestuurde ventilatoren
BBT
Vlaamse BBT
Bij drogen van hout: Gebruik van voordrogers
BBT
Vlaamse BBT
Bij drogen van hout: Gebruik van warmtewisselaar (warmteterugwinning)
BBT
Vlaamse BBT
Bij drogen van hout: Goede isolatie van droogkamer
BBT
Vlaamse BBT
Bij drogen van hout: Goede stapeling van hout in droogkamer
BBT
Vlaamse BBT
Bij drogen van hout: Systematische opvolging en sturing van droogproces (m.b.v. (hout)vochtigheidsmeters)
BBT
Vlaamse BBT
Bij drogen van spaanders/stroken en voorverdichten/persen van spaanplaten en oriented strand board (OSB) platen: geautomatiseerde toevoer van resthout naar verbrandingsinstallaties
BBT
Vlaamse BBT
Bij drogen van spaanders/stroken en voorverdichten/persen van spaanplaten en oriented strand board (OSB) platen: Gebruik van continupersen
BBT
Vlaamse BBT
Bij drogen van spaanders/stroken en voorverdichten/persen van spaanplaten en oriented strand board (OSB) platen: Recirculatie van (deel van) warme afgassen (na afscheiding van spaanders en stroken)
BBT
Vlaamse BBT
Bij drogen van spaanders/stroken en voorverdichten/persen van spaanplaten en oriented strand board (OSB) platen: Systematische opvolging en sturing van verbrandingsproces (bv. m.b.v. automatiseringsprogramma (PLC-sturing))
BBT
Vlaamse BBT
Bij gebruik van perslucht: Aanzuiging van koude buitenlucht
BBT
Vlaamse BBT
Bij gebruik van perslucht: Controle en onderhoud van compressoren
BBT
Vlaamse BBT
Bij gebruik van perslucht: Gebruik van frequentiegestuurde compressoren
BBT
Vlaamse BBT
Bij gebruik van perslucht: Gebruik van perslucht daar waar nodig
BBT
Vlaamse BBT