Aanleg verharde of semi-verharde wegen op bedrijfsterreinen

Terug naar het overzicht

Aanleg verharde of semi-verharde wegen op bedrijfsterreinen
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Bij lokale hinder.

Extra informatie

Afhankelijk van het soort ondergrond.

Studie BBT-studie ontginning
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2004
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren