BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
"Clean shop floor"
BBT
Vlaamse BBT
"Etsen" in waterig milieu van kunststoffen: afvalwater op een passende manier behandelen
BBT
Vlaamse BBT
"Etsen" in waterig milieu van kunststoffen: standtijdverhoging en herwinnen uitsleep
BBT
Vlaamse BBT
"Etsen" in waterig milieu van kunststoffen: vervangen door watervrije voorbehandeling zoals vlambehandeling, plasma- of corona-behandeling - voorafgaand aan lakken, lijmen, bedrukken e.d.
BBT
Vlaamse BBT
Aangepast ontwerp van afzuiging
BBT
Vlaamse BBT
Aanpassing machine aan rheologische eigenschappen polymeer bij verwerking van thermoplasten
BBT
Vlaamse BBT
Adsorptie van opgeloste organische stoffen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afdeksysteem toepassen bij zacht PUR-schuim
BBT
Vlaamse BBT
Afgaszuivering bij schuimproductie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afval van de polymeerplant (o.a. solventen, oliën, wassen en afval van polymeren, ...) opnieuw gebruiken
BBT
Europese BREF
Afvalstromen identificeren en scheiden
BBT
Europese BREF
Afvalwater monitoren en controleren en continu of in batch lozen indien ook continue online metingen van sleutelparameters zoals pH en/of frequent handmatig checken van pH, metalen, cyanide
BBT
Europese BREF
Afvalwaterstromen identificeren, scheiden en apart behandelen
BBT
Europese BREF
Afzuigen van aërosolen met eventuele nabehandeling in een demister
BBT
Vlaamse BBT
Afzuigen van aërosolen met nabehandeling in demister
BBT
Vlaamse BBT
Afzuigen van het beitsbad met eventuele nabehandeling in demister of gaswasser
BBT
Vlaamse BBT
Automatische wasinstallatie voor machine-onderdelen en uitrusting
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Behandelen van afvalwater door middel van biologische afvalwaterzuivering of een equivalente techniek
BBT
Europese BREF
Behandelen van de afgassen (luchtstromen) afkomstig van de ontgassingssilo's en het aflaten van de reactoren door middel van één of méér technieken
BBT
Europese BREF
Behandelen van de afgassen (rookgassen) afkomstig van de productie van polyamide door natte gaswassing
BBT
Europese BREF
Behandelen van de afgassen afkomstig van de productie door katalytische oxidatie (naverbranding) of door een equivalente techniek
BBT
Europese BREF
Behandelen van de afgassen door middel van verschillende technieken.
BBT
Europese BREF
Behandelen van emissies van VCM (vinyl chloride monomeer) afkomstig van het recuperatiesysteem. Gebruiken van één of méér equivalente technieken.
BBT
Europese BREF
Behandelen van luchtemissies van weekmaker en verdunner
BBT
Vlaamse BBT
Behandeling afgassen van diepdrukprocessen
BBT
Vlaamse BBT
Behandeling van VOS-houdende afgassen algemeen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bepalen en meten van de fugitieve emissies met het oog op een classificatie van de verschillende componenten (in termen van type, onderhoud en procescondities) en een identificatie van de componenten met het hoogste potentieel voor fugitieve emissies
BBT
Europese BREF
Beperken / vermijden van het gebruik van cyanide, EDTA en NTA - voor andere toepassingen
BBT
Vlaamse BBT
Beperken / vermijden van risico op bodem- en grondwaterverontreiniging
BBT
Vlaamse BBT
Beperken van het aantal grondstofsoorten
BBT
Vlaamse BBT
Beperken van het gebruik van water onder overdruk om procesbaden op te warmen
BBT
Vlaamse BBT
Beperking van de emissies van het beitsbad door het oppervlak af te dekken met een laag kunststofballetjes of met schuimlaagje
BBT
Vlaamse BBT
Bescherming grondwater en planning ontmanteling installatie binnen het milieumanagementsysteem
BBT
Europese BREF
Bestrijden van trillingshinder
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bij decentrale verwarming van baden, gebruik maken van gasgestookte warmte-elementen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bijtsmiddel terugwinnen
BBT
Europese BREF
Biologische nazuivering van opgeloste organische stoffen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Boven elk procesbad, rek/rooster/kapstok en vat ondersteunen om te komen tot een juiste drainagetijd en de efficiëntie van het sproeispoelen te verhogen
BBT
Europese BREF
Brandbare chemicaliën en oxiderende middelen gescheiden opslaan
BBT
Europese BREF
Cadmiumbehandelingen uitvoeren in aparte afgesloten ruimten met een aparte monitoring van de emissies naar water
BBT
Europese BREF
Cascadespoelen
BBT
Vlaamse BBT
Chemicaliën- en energieverbruik beperken door b.v. systemen met een lange standtijd, regeneratie van oplossing, continu onderhoud
BBT
Europese BREF
Chemicaliënkringloop zoveel als mogelijk sluiten
BBT
Europese BREF
Chemische of elektrolytische oxidatie - Oxidatiereacties uitvoeren met andere stoffen dan hypochloriet, tenzij bij cyanideoxidatie
BBT
Vlaamse BBT
Chemische of elektrolytische reductie - Hypochloriet reduceren met waterstofperoxide in plaats van met sulfiet
BBT
Vlaamse BBT
CO2 (zo nodig pentaan) gebruiken als blaasmiddel voor de productie van vormschuim met integrale huid
BBT
Vlaamse BBT
CO2 gebruiken als blaasmiddel voor de productie van opencellig zachtschuim
BBT
Vlaamse BBT
Coldrunners toepassen in matrijzen bij spuitgieten van composieten
BBT
Vlaamse BBT
Collecteren en nabehandelen van de afgassen van de pelletisatiesectie
BBT
Europese BREF
Collecteren van de afgassen afkomstig van de extruder
BBT
Europese BREF