BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Aanpassen en/of optimaliseren van het productieproces
BBT
Vlaamse BBT
Afspraken maken met de leveranciers van aangekochte weefsels en garens
BBT
Vlaamse BBT
Afspraken maken met de leveranciers van formulaties inzake de samenstelling van chemicaliën
BBT
Vlaamse BBT
Afspraken maken met de leveranciers van formulaties inzake de terugname van chemicaliënresten
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afval dat restanten van Deca-BDE, HBCD, Sb2O3 en/of PFOS/PFOA bevat, op een gepaste wijze opslaan en afvoeren via een erkende verwerker
BBT
Vlaamse BBT
Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - PFOS en PFOA
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - Deca-BDE, HBCD en Sb2O3
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - NFn/NFE
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - PAKs
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Collecteer emissies naar een schouw of naar een behandelingsinstallatie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
De hoeveelheid spoelwater voor reinigingsactiviteiten tot een minimum beperken
BBT
Vlaamse BBT
Overschotten van chemicaliën maximaal recupereren
BBT
Vlaamse BBT
Procesbaden spoelen met zo weinig mogelijk water
BBT
Vlaamse BBT
Procesbaden zo goed mogelijk droog reinigen, alvorens deze te spoelen met water
BBT
Vlaamse BBT
Productieplanning optimaliseren
BBT
Vlaamse BBT
Spoelwaters van procesbaden afvoeren via een erkende verwerker - Deca-BDE, HBCD en Sb2O3
BBT
Vlaamse BBT
Spoelwaters van procesbaden zo veel mogelijk terug aanwenden in het productieproces - Deca-BDE, HBCD en Sb2O3
BBT
Vlaamse BBT
Spoelwaters van procesbaden zo veel mogelijk terug aanwenden in het productieproces - PFOS en PFOA
BBT
Vlaamse BBT
Uitgewerkte procesbaden opvangen en via een erkende verwerker afvoeren - Deca-BDE, HBCD en Sb2O3
BBT
Vlaamse BBT
Uitgewerkte procesbaden opvangen en via een erkende verwerker afvoeren - PFOS en PFOA
BBT
Vlaamse BBT
Vaste residu's zo veel mogelijk droog verwijderen
BBT
Vlaamse BBT
Verpakkingsmateriaal van chemicaliën zo goed mogelijk droog ledigen, niet spoelen met water, op een gepaste wijze opslaan en afvoeren via een erkende verwerker of via de chemicaliënleverancier
BBT
Vlaamse BBT
Vrijkomend afvalwater of vloeibare afvalstromen karakteriseren met het oog op hergebruik, behandeling en/of afvoer
BBT
Vlaamse BBT
Zoveel mogelijk gebruik maken van milieuvriendelijkere alternatieve chemicaliën voor veredelingsactiviteiten ter vervanging van Deca-BDE
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Zoveel mogelijk gebruik maken van milieuvriendelijkere alternatieve chemicaliën voor veredelingsactiviteiten ter vervanging van HBCD
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Zoveel mogelijk gebruik maken van milieuvriendelijkere alternatieve chemicaliën voor veredelingsactiviteiten ter vervanging van NFn en NFE
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Zoveel mogelijk gebruik maken van milieuvriendelijkere alternatieve chemicaliën voor veredelingsactiviteiten ter vervanging van PAKs
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Zoveel mogelijk gebruik maken van milieuvriendelijkere alternatieve chemicaliën voor veredelingsactiviteiten ter vervanging van PFOS en PFOA
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Spoelwaters van procesbaden afvoeren via een erkende verwerker - PFOS en PFOA
Geen BBT
Vlaamse BBT