BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Aanbrengen van geluidsisolatie in het gebouw, gebruik van performante, zwevende vloerconstructies, zware dubbelwandige dakconstructies, creëren van bufferruimtes en ontdubbeling van poorten en deuropeningen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanleg van geluidsmuren aan de rand van het bedrijf
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afval van betonspecie in de productie gebruiken voor alternatieve betonnen elementen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afval van betonspecie nat recycleren in een betonrecyclinginstallatie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afval van betonspecie verzamelen en uitharden in afwachting van afvoer en/of recycling
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Algemene maatregelen van goed beheer en nabuurschap met gesloten houden van bedrijfspoorten en andere gebouwopeningen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Alternatief gebruik van onbehandeld houtafval als brandstof voor werknemers
BBT
Vlaamse BBT
Beperken van transportbewegingen door aanvoer van cement en granulaten via het water
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Beton bewerken en houten bekistingen reinigen, dient bij voorkeur inpandig te gebeuren
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Betonresten nat of uitgehard verzamelen in afwachting van afvoer en/of recycling
BBT
Vlaamse BBT
Bevochtigen van bedrijfsterrein bij droogte
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bevochtiging van opslag zand in droge perioden
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bodemverharding voorzien in beton.
BBT
Vlaamse BBT
Droge reiniging of reiniging met water en zeepproducten in plaats van reinigen met organische oplosmiddelen
BBT
Vlaamse BBT
Duidelijke instructies aan leveranciers van cement betreffende het vermijden van extra drukstoten bij ledigen van bulkwagens in silo
BBT
Vlaamse BBT
Fundering van trilmachines die aanzienlijke trillingen veroorzaken ontkoppelen van de fundering van de gebouwconstructie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van cementslib en slijpslib als secundaire grondstof, bv. in de landbouw
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van een sproeisysteem na de (mobiele) breker bij de uitworp van de granulaten en nat houden van de aanvoerwegen op de breekwerf
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van geluidsarm(er) materieel
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van ingekapselde compressoren voor lossen van cement
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van klaarinstallatie voor slib/water-hergebruik
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van koppelstukken voor het verbinden van spanstrengen
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik van meer duurzaam materiaal voor standaarduitsparingen of vormen
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik van milieuvriendelijke (plantaardige) ontkistingsproducten
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik van milieuvriendelijke bekistingsproducten
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik van milieuvriendelijke ontkistings­producten ter voorkoming van bodemverontreiniging
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik van natte betonrecyclinginstallatie voor recyclage van betonspecie en spoelwater
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van oppervlaktewater in de productie of als spoelwater
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van overdekte transportbanden
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van trillingisolatoren onder triltafels en –machines
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van wachtsilo's voor een snelle opslag van (stuifgevoelig) zand en granulaten eventueel gecombineerd met just-in-time leveringen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gecontroleerde afvoer van de met aerosolen beladen lucht bij vernevelen via een afzuigsysteem en opvang door een cycloon
BBT
Vlaamse BBT
Geluidsreducerende omkasting voorzien bij triltafels en –machines die geluidsoverlast geven
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Hergebruik van spoelwater door middel van bezinkbekkens
BBT
Vlaamse BBT
Hoeveelheid eenmalige verpakkingen van de betonproducten verminderen door gebruik van klembanden, retourpaletten, statie-geldsystemen, sectorale inzamelsystemen en dergelijke
BBT
Vlaamse BBT
Hogedrukreiniging bij natte reiniging met water
BBT
Vlaamse BBT
Inpandig opstellen van de cementweegeenheid en menger
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Inpandig opstellen van de puinbreker of indien overmatige hinder niet vermeden kan worden, dient de afvoer van het puin overwogen te worden
BBT
Vlaamse BBT
Installatie van schredder en hout­verbrandings­installatie voor grote hoeveelheden behandeld niet-gevaarlijk houtafval
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Installeren van een dwangmengelaar
BBT
Vlaamse BBT
Instructies aan de kraanmachinist voor 'stofarme' op- en overslag
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Lichaam van de betoncentrale uitvoeren in een geluidsisolerende gevelbekleding en eventueel een geluidsisolerende bekleding indien geluidsoverlast te verwachten is van bij de aanbouw van de centrale
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Ontkistingsproducten instrijken in plaats van vernevelen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Op- en overslag van zand en granulaten in overdekte en afgesloten constructie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Optimalisatie van de distributie door uitbating van of samenwerking met verschillende centrales en verhogen van de capaciteit van de mixers
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Optimaliseren van de spuittechniek door de juiste technologie en kwalitatief onderhoud
BBT
Vlaamse BBT
Opvang en gebruik van regenwater afgespoeld van de bedrijfsterreinen als spoelwater
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Opvang en gebruik van regenwater van dakoppervlak in de productie of als spoelwater
BBT
Vlaamse BBT
Opvangen en hergebruiken van niet-solvent houdende ontkistingsproducten
BBT
Vlaamse BBT
PH neutralisatie door CO2 injectie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT