Selectiesystemen

Het BBT kenniscentrum heeft enkele beslisondersteunende instrumenten ontwikkeld die de overheid, de bedrijven en milieuadviesbureaus helpen bij het zoeken naar mogelijke combinaties van zuiverings- of verwerkingstechnieken om een bepaald afvalprobleem op te lossen.

Het resultaat ervan is evenwel niet automatisch ook een Beste Beschikbare Techniek (BBT). Hiertoe dient nog een globale milieu- en economische beoordeling, en een meer specifieke techniekanalyse te gebeuren.