Selectiesystemen

Het BBT-kenniscentrum heeft enkele beslisondersteunende instrumenten ontwikkeld die overheid, bedrijven en milieuadviesbureaus helpen bij het zoeken naar mogelijke combinaties van zuiverings- of verwerkingstechnieken voor water, lucht of bodem of om een bepaald afvalprobleem op te lossen. Daarnaast hebben OVAM en VITO een selectiesysteem ontwikkeld voor sanering van waterbodems.

Het resultaat van deze instrumenten is niet automatisch een Beste Beschikbare Techniek (BBT). Hiertoe dient nog een globale milieu- en economische beoordeling, en een meer specifieke techniekanalyse te gebeuren.