Voldoende opslagcapaciteit voor de opvang van silosappen voorzien

Terug naar het overzicht

Voldoende opslagcapaciteit voor de opvang van silosappen voorzien
Techniektype
BBT
Studie BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Afvalwater
  • Algemeen water
  • CZV/BZV/TOC
  • Stikstof
   • Totaal N
   • NH4-N
   • Nitraten
   • Nitrieten
  • Fosfor
   • Totaal P
   • Fosfaat
  • Zuren
   • Algemeen zuren
 • Bodem
Sectoren
 • Landbouw & veeteelt
  • Veeteelt
   • Rundveehouderij
   • Varkenshouderij
   • Pluimveehouderij
   • Andere dieren
  • Mestverwerking
   • (Mest)covergistingsinstallaties
  • Landbouwbedrijven met opslag organisch materiaal