BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater dat geen mestdeeltjes bevat, lozen op riool
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land
BBT
Vlaamse BBT
Afvloeiing van mest en/of mestsappen voorkomen bij externe mestopslag optimalisatie van de mestopslag
BBT
Vlaamse BBT
Beperken van de sapverliezen
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van alternatieve waterbronnen
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een melkpomp/vacuümpomp met een toerentalregeling
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een voorkoeler
BBT
Vlaamse BBT
Goed gebruik van de drinkwatervoorziening
BBT
Vlaamse BBT
Grof vuil verwijderen door droog reinigen
BBT
Vlaamse BBT
Melkspoelwater opvangen in de mestkelder
BBT
Vlaamse BBT
Mest emissiearm aanwenden, nauwkeurig doseren en gelijkmatig verspreiden
BBT
Vlaamse BBT
Mestaanwending afstemmen op de betrokken landbouwgrond, gewasbehoefte en klimatologische omstandigheden
BBT
Vlaamse BBT
Opstellen van een nutriëntenbalans
BBT
Vlaamse BBT
Opstellen van een waterbalansschema
BBT
Vlaamse BBT
Opstellen van energiebalans / uitvoeren van een energieaudit
BBT
Vlaamse BBT
Optimaliseren van de spoelwaterhuishouding van de melkinstallatie
BBT
Vlaamse BBT
Optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanisch geventileerde stallen
BBT
Vlaamse BBT
Optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie
BBT
Vlaamse BBT
Perssappen en first flush van de kuilplaat opvangen en uitrijden op het land
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Regelmatige controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen
BBT
Vlaamse BBT
Stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen
BBT
Vlaamse BBT
Toepassen van precisievoeding
BBT
Vlaamse BBT
Verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat en run-off van niet met mest bevuilde materialen beregenen op de weide
BBT
Vlaamse BBT
Verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat en run-off van niet met mest bevuilde materialen vertraagd afvoeren naar het oppervlaktewater
BBT
Vlaamse BBT
Vervuiling van de run-off van de kuilplaat beperken
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen
BBT
Vlaamse BBT
Voldoende mestopslagcapaciteit voorzien
BBT
Vlaamse BBT
Warmte recupereren uit de melkkoeler
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater dat geen mestdeeltjes bevat, biologisch zuiveren en lozen op oppervlaktewater
Geen BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van fosforvrije reinigingsproducten voor het reiniging van de melkwinningsapparatuur
Geen BBT
Vlaamse BBT
Plaatsen van een hoge trekschouw of verhogen van het emissiepunt om geurhinder te vermijden
Geen BBT
Vlaamse BBT
Stallucht afzuigen en behandelen met een biofilter
Geen BBT
Vlaamse BBT
Stallucht afzuigen en behandelen met een biotricklingfilter
Geen BBT
Vlaamse BBT
Stallucht afzuigen en behandelen met een doekenfilter
Geen BBT
Vlaamse BBT
Stallucht afzuigen en behandelen via katalytische oxidatie
Geen BBT
Vlaamse BBT
Toevoegen van additieven aan de mest
Geen BBT
Vlaamse BBT
Verdunde fractie van de run-off van de kuilplaat en run-off van niet met mest bevuilde materialen laten infiltreren
Geen BBT
Vlaamse BBT
Vermengen van stallucht met verse lucht
Geen BBT
Vlaamse BBT