BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Aanwezigheid van een 2e verbrandingskamer of verbrandingszone/-kanaal voor de naverbranding
BBT
Vlaamse BBT
Advanced lean burn
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Alkalische wasvloeistof in droogtoren (sproeidroogproces of half natte wassing)
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Ammonia scrubbers
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Ammoniakemissies naar lucht, als gevolg van gebruik van selectieve katalytische reductie (SCR) en/of selectieve niet-katalytische reductie (SNCR) voor de reductie van NOX-emissies, verminderen door de opzet en/of de werking van het SCR- en/of SNCR-sy...
BBT
Europese BREF
Automatische brandstoftoevoer - stukhouttoestellen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Automatische brandstoftoevoer- pellettoestellen
BBT
Vlaamse BBT
Automatische reiniging
BBT
Europese BREF
Beperk algengroei
BBT
Europese BREF
Beperk biologische groei
BBT
Europese BREF
Beperk de hoeveelheid additieven (tegen kalk- en vuilafzettingen, corrosie en microbiologische groei)
BBT
Europese BREF
Beperk de hoeveelheid biocide
BBT
Europese BREF
Beperk de hoeveelheid hypochloriet
BBT
Europese BREF
Beperk de hoeveelheid snel hydrolyserende biociden
BBT
Europese BREF
Beperk driftverliezen
BBT
Europese BREF
Beperk fouling en corrosie
BBT
Europese BREF
Beperk van vallend water aan de luchtinlaat
BBT
Europese BREF
Bestaande toestellen: Katalysator
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bij de planning van een nieuwe installatie, een nieuwe eenheid of een nieuw systeem of ingrijpende modernisering rekening houden met de aspecten vermeld in BBT 10 van de BBT-conclusies voor ENE.
BBT
Europese BREF
Bij uitvoering van een audit de aspecten controleren zoals vermeld in BBT 4 van de BBT-conclusies voor ENE
BBT
Europese BREF
Binnen en/of buiten de installatie (met een derde partij) zoeken naar mogelijkheden voor warmtekrachtkoppeling zoals vermeld in BBT 20 van de BBT-conclusies voor ENE
BBT
Europese BREF
Biofiltratie van aftapstroom
BBT
Europese BREF
Brandstof met een laag asgehalte gebruiken
BBT
Vlaamse BBT
Chemische precipitatie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Circulatie van warmwaterpluim vermijden in rivieren en beperken in estuaria en zeegebieden
BBT
Europese BREF
CO-emissies naar lucht, afkomstig van de verbranding van aardgas, voorkomen of verminderen door te zorgen voor geoptimaliseerde verbranding en/of oxidatiekatalysatoren te gebruiken zoals vermeld in BBT 44 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
CO-emissies naar lucht, afkomstig van de verbranding van gasvormige en/of vloeibare brandstoffen op offshoreplatforms, voorkomen of verminderen door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 54 van de BBT-conclusies voor...
BBT
Europese BREF
CO-emissies naar lucht, afkomstig van de verbranding van procesgassen uit de ijzer- en staalproductie, voorkomen of verminderen door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 49 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
Co-verbranden met een laag S-brandstof
BBT
Vlaamse BBT
Constructie van gebouw selecteren volgens geluidsisolerend effect
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
De algehele milieuprestaties verbeteren door invoeren en naleven van een milieubeheersysteem (MBS) waarin alle elementen zijn opgenomen zoals vermeld in BBT 1 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De algemene milieuprestaties van de meeverbranding van afval in stookinstallaties verbeteren, stabiele verbrandingsomstandigheden waarborgen en de emissies naar lucht verminderen door toepassing van een combinatie van de technieken vermeld in BBT 6 e...
BBT
Europese BREF
De algemene milieuprestaties van de verbranding van gasvormige en/of vloeibare brandstoffen op offshoreplatforms verbeteren door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 52 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De algemene milieuprestaties van de verbranding van procesgassen uit de chemische industrie in ketels verbeteren door toepassing van een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 6 en BBT 55 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De algemene milieuprestaties van de verbranding van steen- en/of bruinkool verbeteren door toepassing van de techniek beschreven in BBT 18 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De algemene milieuprestaties van stookinstallaties verbeteren en de emissies naar lucht van CO en onverbrande stoffen verminderen door te zorgen voor geoptimaliseerde verbranding en een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 6 van de B...
BBT
Europese BREF
De algemene milieuprestaties van verbrandings- en/of vergassingsinstallaties verbeteren en de emissies naar lucht verminderen door het opnemen van de elementen vermeld in BBT 9 van de BBT-conclusies voor LCP in de kwaliteitsborgings-/kwaliteitscontro...
BBT
Europese BREF
De belangrijkste procesparameters die relevant zijn voor emissies naar lucht en water monitoren, met inbegrip van de parameters vermeld in BBT 3 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De deskundigheid op het gebied van energie-efficiëntie en energieverbruikende systemen in stand houden door toepassing van de technieken vermeld in BBT 13 van de BBT-conclusies voor ENE
BBT
Europese BREF
De efficiëntie van de stroomvoorziening optimaliseren door toepassing (indien mogelijk) van de technieken vermeld in BBT 23 van de BBT-conclusies van ENE
BBT
Europese BREF
De emissies naar lucht van vluchtige organische stoffen en polychloordibenzodioxinen en -furanen, afkomstig van de meeverbranding van afval met biomassa, turf, steen- en/of bruinkool, verminderen door toepassing van een combinatie van de technieken v...
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie van de meeverbranding van afval vergroten door toepassing van een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 12 en BBT 19, afhankelijk van het gebruikte brandstoftype en de configuratie van de installatie, zoals ver...
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie van de verbranding van aardgas verbeteren door toepassing van een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 12 en BBT 40 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie van de verbranding van aardgas verbeteren door toepassing van een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 12 en BBT 46 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie van de verbranding van gasolie in gasturbines verbeteren door toepassing van een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 12 en BBT 36 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie van de verbranding van steen- en/of bruinkool verbeteren door toepassing van een geschikte combinatie van de technieken beschreven in BBT 12 en BBT 19 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie van de verbranding van zware stookolie en/of gasolie in zuigermotoren verbeteren door een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 12 en BBT 31 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie van KV-STEG- en vergassingseenheden verbeteren door toepassing van één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 12 en BBT 72 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De energie-efficiëntie verbeteren van verbrandings-, vergassings- en/of KV-STEG-eenheden die ten minste 1500 h/jaar in bedrijf zijn door toepassing van een geschikte combinatie van de technieken vermeld in BBT 12 van de BBT-conclusies voor LCP
BBT
Europese BREF
De hoeveelheid ter verwijdering verzonden afval, afkomstig van verbrandings- en/of vergassingsprocessen en reductietechnieken, verminderen door de werkzaamheden zo te organiseren dat, in volgorde van prioriteit en rekening houdend met het levenscyclu...
BBT
Europese BREF