(specifieke) afvalwater(fracties) lozen op riool

Terug naar het overzicht

(specifieke) afvalwater(fracties) lozen op riool
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT voor alle landbouwbedrijven en covergistingsinstallatie op voorwaarde dat (1) aansluiting op een rioleringsnet mogelijk en toegestaan is door de bevoegde overheid en (2) het afvalwater voldoet aan de eisen inzake zuivering op een RWZI.

Studie BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren