Aanleg verharde of semi-verharde wegen op bedrijfsterrein

Terug naar het overzicht

Aanleg verharde of semi-verharde wegen op bedrijfsterrein
Techniektype
BBT
Extra informatie

De gekozen mate van verharding is afhankelijk van het soort ondergrond.

Studie BBT voor de behandeling van bodemas van huisvuilverbranding
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2008
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren