(de bronnen van) afvalwater binnen een proces identificeren en de kwaliteit, de kwantiteit en de variabiliteit van het afvalwater kenmerken

Terug naar het overzicht

(de bronnen van) afvalwater binnen een proces identificeren en de kwaliteit, de kwantiteit en de variabiliteit van het afvalwater kenmerken
Techniektype
BBT
Extra informatie

Volgens de BREF LVOC (EIPPCB, 2003b) is een geschikte combinatie of selectie van de technieken [algemeen 02] t.e.m. [algemeen 06] een Beste Beschikbare Techniek (BBT).

Studie BBT voor de sector organische bulkchemie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2009
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Afvalwater
  • Algemeen water
 • Watergebruik
Sectoren
 • Chemie
  • Productie van organische bulkchemicaliën
   • Productie van 1,2-dichloorethaan en vinylchloride
   • Productie van lagere olefinen
   • Productie van aromaten
   • Productie van ethylbenzeen en styreenmonomeer
   • Productie van formaldehyde
   • Productie van ethyleenoxide en ethyleenglycolen
   • Productie van fenol
   • Productie van ethanolaminen
   • Productie van tolueendiisocyanaat (TDI) en methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)
   • Productie van waterstofperoxide
   • Productie van andere organische bulkchemicaliën