Aanleg wallen, groenschermen, keermuren of schermen rond opslaghoop