Nieuw op EMIS

30/8/2016

Veeleisende gebruikers en klanten in Nederland zijn belangrijk voor Nederlandse bedrijven die groene innovaties willen exporteren. Voor een klein land als Nederland helpt een veeleisende thuismarkt om door export extra aan groene innovaties te verdienen.

29/8/2016

Omzendbrief RO/2016/01 van 8 juli 2016 vervangt bijlage 1, Positieve lijst, bij omzendbrief RO/2006/01 betreffende het afwegingskader en de randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting. 

29/8/2016

De Europese Commissie heeft vandaag haar voorstel betreffende de vangstmogelijkheden in de Oostzee voor 2017 ingediend.

26/8/2016

Twee nieuwe trajecten dit najaar: sensornetwerken en luchtkwaliteit & organische stromen anders bekeken

25/8/2016

In 2014 werd een wijziging van de Europese richtlijn goedgekeurd met betrekking tot project-milieueffectrapportage, nl. Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. In deze richtlijn worden een aantal andere accenten gelegd m.b.t. de disciplines en milieuthema’s die in het MER moeten worden uitgewerkt.