Nieuw op EMIS

21/4/2017

We verwelkomen ARCHE Consulting in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

We represent over 20 years of experience in environmental/human toxicology, exposure modeling and the preparation of risk assessment dossiers in general. ARCHE Consulting mainly specializes in: - The preparation of risk assessments for inorganic substances such as metals, alloys, slags etc. - The risk assessment of organic chemicals (e.g. flame retardants) - Chemical Safety Assessments and Reports for the current REACH regulation. - GHS and CLP - Registration of Biocides - Registration of Plant Protection Products - The development of specific tools for both the inorganic as organic sector

21/4/2017

The fuel efficiency of new cars sold in the European Union (EU) continued to improve last year but at a slower rate. In fact, the 1.4 grammes (g) of carbon dioxide (CO2) per kilometre (km) reduction compared to 2015 constitutes the smallest annual improvement recorded over the last decade, according to provisional data published today by the European Environment Agency (EEA).

20/4/2017

De Lijn gaat in Antwerpen, Gent en Leuven elektrische bussen testen die worden opgeladen aan hun eindpunt. De raad van bestuur van de vervoermaatschappij heeft het licht op groen gezet voor drie keer twee bussen en de bijhorende oplaadinfrastruc-tuur. De Lijn gaat nu op zoek naar mogelijke aanbieders. Als alles vlot verloopt, beginnen de bussen eind 2019 te rijden.

20/4/2017

Het pilootproject rond innovatieve scheidings- en valorisatietechnieken voor stortplaatsen kadert in de praktische uitwerking van de conceptnota rond duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen, die de Vlaamse Regering op 16 oktober 2015 goedkeurde. De OVAM schreef voor dat concept een opdracht uit voor het innovatief scheiden van stortafval.

20/4/2017

Door het saneren van verontreinigde terreinen beschermen we het milieu en de gezondheid van mensen. Helaas zijn saneringsactiviteiten vaak zeer ingrijpend en creëren ze zelf milieudruk door het intensieve gebruik van energie en materialen. De vraag groeit dan ook om saneringen op een duurzamere manier uit te voeren.