Nieuw op EMIS

29/3/2017

Op 30 november 2016 bracht de Europese Commissie haar Winterpakket Energie: “Clean Energy for All Europeans” uit. De Commissie wil de Europese Energie Unie verder uitbouwen richting een competitieve, leveringszekere en koolstofarme samenleving, met als tijdshorizonten 2030 en 2050. Daartoe heeft de Commissie wijzigingsvoorstellen gelanceerd die betrekking hebben op de belangrijkste Europese energierichtlijnen. 

28/3/2017

Tidal stream and wave energy technologies have showed considerable technological progress in 2016, culminated with the creation of the first ocean energy farms. Both technologies are also gathering increasing support to overcome technological and financial barriers for deployment in the future European energy system, according to the latest JRC report presenting the technology, market and economic aspects of ocean energy in Europe.

28/3/2017

The JRC Wind Energy Status Report 2016 presents key data on global market developments, technology trends and EU support to wind energy. The EU remains a global leader with 140GW wind energy capacity supplying our grid, representing about a third of world's wind power.

28/3/2017

Bio-ingenieurs van de Universiteit Gent hebben een proces ontwikkeld dat van gras een biobrandstof kan maken. Wordt Jommekes Grasmobiel werkelijkheid? 

28/3/2017

Uit de Milieuanalyse Vlaamse Voedingsnijverheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) blijkt dat de voedingssector op milieuvlak een positieve evolutie laat optekenen. Ondanks een productiestijging van 30% tussen 2005 en 2014 realiseerde de sector op alle onderzochte indicatoren duidelijke eco-efficiëntieverbeteringen. Vooral de daling van het watergebruik met 14% is voor de sector van groot belang.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving