Nieuw op EMIS

10/1/2017

In de schoot van het OESO-project “Best Available Techniques for Preventing and Controlling Industrial Chemical Pollution” heeft het BBT-kenniscentrum van VITO de milieuregelgeving van een aantal OESO-leden en partnerlanden in kaart gebracht, met name de EU, China, India, Japan, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

10/1/2017

De project-MER procedure is vanaf 23 februari 2017 geïntegreerd in de omgevingsvergunningsprocedure. Als je nieuwe MER’s opstart, hou je best al rekening met de nieuwe procedure en werkwijze.

10/1/2017

Op 23 februari 2017 wordt de nieuwe Europese project-m.e.r. richtlijn (2014/52/EU)  in de Vlaamse regelgeving omgezet. Dit gebeurt samen met de  omgevingsvergunning die dan ook van kracht wordt.

10/1/2017

De Verenigde Naties hebben 2017 uitgeroepen tot “Internationaal Jaar voor Duurzaam Toerisme voor Ontwikkeling”. Wat houdt duurzaam reizen precies in?

9/1/2017

Het Joint Research Centre roept hoger onderwijsinstellingen op te participeren aan het pilotproject Collaborative Doctoral Partnership om de link tussen wetenschap en beleid te versterken. De call is geopend tot 15 maart 2017.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

12/01/2017