Nieuw op EMIS

25/8/2016

In 2014 werd een wijziging van de Europese richtlijn goedgekeurd met betrekking tot project-milieueffectrapportage, nl. Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. In deze richtlijn worden een aantal andere accenten gelegd m.b.t. de disciplines en milieuthema’s die in het MER moeten worden uitgewerkt.

24/8/2016

Energiedeskundigen, waaronder experts van ECN, hebben de afgelopen maanden in het Forum Energietransitie nagedacht over mogelijke spelregels voor de energietransitie in Nederland. Hieruit zijn vier transitieroutes geformuleerd die verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op vermindering van de CO₂-uitstoot en de manier waarop we kosten verdelen.

24/8/2016

De Europese Commissie keurde het LIFE-project Delta goed. Dit project wil de verdere ecologische ontwikkeling van de Demervallei in Limburg en Vlaams-Brabant voor de komende vijf jaar verzekeren. Het project stemt waterbeheer, natuur en zachte recreatie op elkaar af.

23/8/2016

We verwelkomen INDUSTRIUM in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

INDUSTRIUM is als ingenieursbedrijf dé partner voor handeldrijvende en industriële bedrijven in o.a. volgende domeinen: adviseren, bestuderen en ontwerpen van technische installaties en uitrustingen voor industriegebouwen en gebouwen van handeldrijvende bedrijven; analyseren en optimaliseren van de energie-efficiëntie van energie-intensieve installaties zoals nutsvoorzieningen en industriële processen; uitwerken van energieaudits, energiestudies en energieplannen voor energie-intensieve bedrijven (met meetcampagnes ter ondersteuning van efficiëntieberekeningen).

19/8/2016

We verwelkomen JLE-Solutions in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

JLE-Solutions is actief in loopbaanadvies, talent-matching en headhunting. Onze sectoren zijn de hernieuwbare energie en milieusector. Gesterkt door 10 jaar ervaring en een zéér sterke kennis van de markt, verrichten wij gepersonaliseerde en kwaliteitsvolle service.