Nieuw op EMIS

27/1/2020
  • Opheffing Syntra Vlaanderen en wijziging naam 'Hermesfonds' in ‘Fonds voor Innoveren en Ondernemen’
  • GRUP ‘Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden’ in Willebroek: voorlopige vaststelling
  • Wijziging subsidiebesluit Floating PV nv voor plaatsing drijvende zonnepanelen
  • Minaraad: benoeming voorzitter
25/1/2020

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Met de publicatie van de ‘Terugblik’ geeft het partnerschap een overzicht van het werk dat het in de voorbije jaren verzette.

25/1/2020

Heel wat bedrijven weten geen blijf met kleine hoeveelheden afval. Het is duur om het apart door de afvalinzamelaar te laten ophalen en daardoor belandt het al te vaak bij het restafval. Denk maar aan halfvolle verfpotten, lege batterijen, kapotte spaarlampen...

25/1/2020

Sinds vorig jaar moeten bedrijven ook afvalfolies selectief inzamelen. Een doorgedreven gescheiden inzameling van deze folies maakt niet alleen recyclage makkelijker, maar loont ook voor bedrijven in de vorm van premies.

25/1/2020

Oude laptops, monitors, printers, gsm's, koelkasten, lampen…: elk bedrijf of elke organisatie heeft wel enkele afgedankte elektronische apparaten, waarvan sommige het misschien nog wel doen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

27/01/2020

24/01/2020