Nieuws van het BBT-kenniscentrum

Van 12-15 juni 2018 zal de kick-off-meeting (KoM) van de technische werkgroep (TWG) voor de herziening van de BREF textiel doorgaan in Sevilla.

Nieuw op EMIS

20/6/2018
 • Horizon 2020-project 'Geothermica - ERA NET Cofund Geothermal': subsidie
 • Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor: standpuntbepaling
 • Technische voorschriften binnenschepen
 • Overeenkomst flankerende maatregelen en leefbaarheidsprojecten Oosterweelverbinding
 • vzw De Rand: investeringen energiebesparende maatregelen
 • Verzamelbesluit landbouw en visserij
 • Milieubeleidsovereenkomsten afgedankte batterijen en batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische voertuigen
 • Regels voor aanduiding watergevoelige openruimtegebieden
 • Wijziging tariefregulering integrale waterfactuur
 • Verzamelbesluit ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage
 • Coördinatie en codificatie waterwetboek
 • Wijziging milieuhandhavingsbesluit
 • Soortenschadebesluit: wijziging diverse bepalingen in het kader van wolvenschade
19/6/2018

Eerste incubator voor duurzame chemie moet chemiesector in Vlaanderen verankeren

19/6/2018

Een veelbelovende manier om zonne-energie op te slaan is in de vorm van een brandstof. De belangrijkste stap hierbij  – het omzetten van CO2 naar CO – kun je met een plasma zeer efficiënt doen. Maar hoe werkt dit precies? Fysicus Bart Klarenaar ontrafelde het proces in groot detail en promoveerde gisteren cum laude op zijn onderzoek.

18/6/2018

We verwelkomen bvba Milieuconsulent Jan Feryn in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

We helpen bedrijven in Vlaanderen, Brussel en Wallonië die in orde willen zijn met de milieuwetgeving. In de praktijk betekent dit vaak dat we het bedrijf begeleiden bij haar milieu-administratie. Zo stelden we vele honderden milieuvergunningsaanvragen op, of helpen we met het opstellen van milieujaarverslagen, jaarrapporten, milieu-aangiftes, milieu-aspecten voor het ISO-certificaat, enz. Vele tientallen bedrijven stelden ons aan als extern milieucoördinator. Evenveel bedrijven vragen ons hun interne milieucoördinator te begeleiden.

18/6/2018

We verwelkomen Santerra in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Wij zijn totaalaannemer van bodemsaneringen wij nemen al uw bodemproblemen over. Brownfieldontwikkeling is onze passie

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

22/06/2018

21/06/2018

19/06/2018