Nieuw op EMIS

26/1/2009
Op de site www.lokalestatistieken.be zijn nieuwe milieu- en energiecijfers beschikbaar, nuttig bij het opstellen van een milieubarometer door gemeenten.
22/1/2009
<p>Brussel 22 januari 2009 - Bond Beter Leefmilieu presenteerde deze voormiddag een studie over de impact van snelheid op verkeersveiligheid en milieu. De studie, uitgevoerd door Transport &amp; Mobility Leuven, geeft aan dat de verlaging van de maximumsnelheid op de autowegen jaarlijks 68 mensenlevens zou kunnen sparen. De fijnstofuitstoot van het autoverkeer op de snelwegen zou met een derde dalen en we zouden onze klimaatdoelstellingen makkelijker bereiken.
22/1/2009
Op 10 maart aanstaande lanceert Belpex een nieuwe beurs voor de verhandeling van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten. Voorwaarde is dat de afronding van de technische opzet en de administratieve goedkeuring van voldoende marktpartijen een succesvolle start toelaten. De lancering van dit platform (Green Certificates Exchange) is het resultaat van een vruchtbare samenwerking met de VREG.
22/1/2009
Het kenniscentrum gaat beslissers die betrokken zijn bij investeringen in warmtevoorziening helpen om op basis van betrouwbare en actuele informatie een milieuvriendelijke en uitvoerbare keuze te maken. In eerste instantie is het centrum vooral gericht op de gebouwde omgeving, maar in de loop van het jaar start het centrum met een warmtekaart en warmtescans voor de industrie.
21/1/2009
<p>Op verzoek van de minister van VROM, naar aanleiding van haar toezegging tijdens het kameroverleg over het beleidsprogramma Schoon en Zuinig van begin november 2008, hebben CPB en PBL op hoofdlijnen de belangrijkste effecten van de kredietcrisis op het Nederlandse klimaat- en energiebeleid in kaart gebracht. Deze notitie bespreekt de effecten van de kredietcrisis op de economie en in het bijzonder op het halen van de Nederlandse doelen voor 2020 voor klimaat- en energiebeleid zoals vastgelegd in het beleidsprogramma Schoon en Zuinig.</p>

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

17/01/2018

15/01/2018