Nieuw op EMIS

19/9/2016

In en op onze zeeën en oceanen vinden steeds meer menselijke activiteiten plaats: scheepvaart, visserij, energieproductie, militaire activiteiten, recreatie …  vinden er allemaal hun weg. Heel wat activiteiten hebben echter ook een impact op het marien milieu en kunnen het voortbestaan van bepaalde soorten, zoals walvissen en dolfijnen, in het gedrang brengen.

19/9/2016

Vanaf 1 januari 2017 wordt een nieuwe energiepremie ingevoerd voor projectbegeleiders die collectief een aantal woningen (minstens 10) begeleiden om deze energiezuinig te maken.

16/9/2016

In 2014 kreeg de OVAM vanuit de Vlaamse regering de opdracht een asbestafbouwplan uit te werken. Het thema 'asbest' werd hierbij als kerntaak inzake afvalstoffen en bodemmaterie overgeheveld van het Departement LNE naar de OVAM.

16/9/2016

Wordt er ter hoogte van een waterput een bodemverontreiniging vastgesteld? Informeer de putwatergebruiker op een correcte wijze over de mogelijke impact.

16/9/2016

Het gezamenlijke advies van Minaraad, SALV en SERV over het verzameldecreet 2016 Omgeving, natuur en landbouw verwijst traditioneel enkel naar de hoofdstukken, t.t.z. de wijzigingen aan wetten en decreten, die de raden wensen te becommentariëren.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

21/09/2016