Nieuws van het BBT-kenniscentrum

In de eerste helft van 2017 werd een voorstudie uitgevoerd naar de reiniging van asbesthoudende stromen. Het doel van deze voorstudie is het onderzoeken van de noodzaak en het afbakenen en omschrijven van de scope van de toekomstige BBT-studie.

EMIS met vakantie

VITO is gesloten van 21 juli t.e.m. 30 juli wegens jaarlijkse vakantie.
Gedurende deze periode zal de site slechts sporadisch geactualiseerd worden!

Vanaf 31 juli 2017 mag u terug dagelijkse updates verwachten.

Prettige vakantie!

Nieuw op EMIS

19/7/2017

De Vlaamse regering heeft het ontwerpdecreet Digitale Meters van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein goedgekeurd. ‘Vandaag zetten we een belangrijke stap naar de flexibilisering van ons energiesysteem. Digitale meters vormen daarin een cruciale en onmisbare schakel. 1 januari 2019 zullen we starten met de uitrol’, aldus Bart Tommelein. 

19/7/2017

We verwelkomen LOGISTICON WATER TREATMENT BV in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Logisticon Water Treatment ontwerpt, levert, monteert en bedient waterbehandeling en (afval)waterzuiveringinstallaties voor de industriële en communale markt. Het produkten pakket bestaat uit: gestandaardiseerde en specifieke klant ontworpen fysisch-chemisch, biologische en membraan installaties. Deze installaties kunnen gekocht of gehuurd worden. Tevens levert Logisticon Water Treatment ook mobiele zuiveringsinstallaties te huur calamiteiten, tijdelijk extra capaciteit, kwaliteitsverbetering en voor onderzoeken.

18/7/2017

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) onderzoekt vanaf 18 juli de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter.

17/7/2017

De in de omzendbrief uitgedrukte doelstellingen gelden als gewestelijke invulling van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling in de zin van artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het artikel biedt een referentiekader bij de opmaak en de interpretatie van ruimtelijke plannen en bij de beoordeling van vergunningsaanvragen. 

14/7/2017

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 14 juli 2017, beslist dat het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat door particulieren verboden is.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

Geen actuele wetgeving gevonden voor de afgelopen 5 dagen. Raadpleeg het archief actuele wetgeving voor oudere updates.