Nieuws van het BBT-kenniscentrum

In de eerste helft van 2017 werd een voorstudie uitgevoerd naar de reiniging van asbesthoudende stromen. Het doel van deze voorstudie is het onderzoeken van de noodzaak en het afbakenen en omschrijven van de scope van de toekomstige BBT-studie.

Nieuw op EMIS

22/8/2017

We verwelkomen ODORO in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

ODORO ondersteunt bedrijven bij het beheer van geuremissies. Hierbij voeren we geuronderzoeken uit en geven we deskundig advies om geurhinder te vermijden en geurproblemen op te lossen. We combineren jarenlange expertise in deze niche-materie met een brede, innovatieve en duurzame invalshoek. Het optimaal beheer van de geuremissies wordt hierbij gekoppeld aan operationele efficiëntie en kostenbesparing.

9/8/2017

The public consultation on the EU's Trans-European Networks - Energy (TEN-E) Regulation will close on 4 September. It invites anyone with an interest in the TEN-E strategy, the EU's plan to help national governments and companies to build energy infrastructure that extends across the borders of EU countries, to give their views.

8/8/2017

We verwelkomen Agentschap Natuur en Bos in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur. Het agentschap staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur samen met alle partners.Samen met veel verschillende partners creëert het agentschap een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen.

8/8/2017

Global coal production fell significantly in 2016, while global trade in natural gas was up. These are two of the key messages in World Energy Balances, the IEA’s comprehensive picture of energy statistics. These data are drawn from official national data submissions to the IEA from around 150 countries and regions globally.

7/8/2017

The Sinbio project, which uses a biomass boiler to convert straw, hay and woody material into renewable energy in the town of Trebišov in Slovakia, was the winner of the Businesses category in the EU Sustainable Energy Awards.