Nieuw op EMIS

2/3/2005
Eind februari stelde de VREG op een persconferentie een nieuwe studie m.b.t. de stand van zaken op de Vlaamse energiemarkt voor. In het rapport wordt voor het eerst ook een beeld gegeven van de evolutie van de aardgasprijzen. De analyse is gebaseerd op de prijsgegevens voor januari 2005 die de elektriciteits- en aardgasleveranciers overmaakten.
25/2/2005
Indaver bouwt samen met Sita nv op haar site in Beveren een wervelbedinstallatie voor de gecombineerde thermische verwerking met energieterugwinning van hoogcalorisch afval en slib. De wervelbedinstallatie is een belangrijke stap in het verder uitbouwen van een toekomstgericht afvalbeleid en wordt als sluitstuk van de afvalverwerking in Vlaanderen beschouwd.
25/2/2005
Op 25 januari stelde de VREG op een persconferentie een nieuwe studie m.b.t. de stand van zaken op de Vlaamse energiemarkt voor. In het rapport wordt voor het eerst ook een beeld gegeven van de evolutie van de aardgasprijzen. De analyse is gebaseerd op de prijsgegevens voor januari 2005 die de elektriciteits- en aardgasleveranciers overmaakten.
25/2/2005
'Na vijf jaar eindelijk doorbraak afschaffing milieuvergunning voor KMO-sectoren.' UNIZO bepleit nu een snelle invoering van de integrale milieuvoorwaarden in de KMOs.
25/2/2005
Vlaamse Regering in kort bestek - 25 februari 2005

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

12/12/2019

09/12/2019