Nieuw op EMIS

14/2/2014

Deze working paper beschrijft TransAccount, een rekenmodel om duurzameontwikkelingsscenario’s op te stellen, in het bijzonder hun onderdeel klimaat en energie. 

12/2/2014

Van 17 februari 2014 tot en met 18 april 2014 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering.

12/2/2014

Stad Antwerpen en Essencia vragen uw medewerking aan het BLUECHEM initiatief, dat kadert in de Vlaamse strategie voor Industriële Symbiose en Duurzame Chemie, door het invullen van de BLUECHEM bevraging (vraagt 10 minutenvan uw tijd).

10/2/2014

We verwelkomen Wattec N.V. in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

-/ Projecten Hydromechanika (transport en behandeling van vloeistoffen en gassen : piping in diverse materialen, energiezuinige pompen, filteren, warmtewisselaars, free cooling, koeltorens,...) -/ Zwembadtechnieken, vnl. publieke zwembaden : waterbehandeling en desinfectie conform Vlarem -/ Energiesystemen, energierecuperatie, warmtepompen, wkk

 

7/2/2014

De Commissie is een openbare raadpleging gestart over de wijze waarop de EU doeltreffender kan optreden tegen de illegale handel in wilde dieren en planten. Aanleiding hiervoor is de recente wereldwijde toename van stroperij en illegale handel in wilde dieren, die intussen voor sommige soorten een ongekende omvang hebben bereikt.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

15/02/2017