Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale versie van het referentiedocument 'Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installations' is begin juli gepubliceerd.

Nieuw op EMIS

18/7/2018

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

18/7/2018
 • Uitvoeringsbesluit digitale meters
 • Decreet Gebouwenpas: digitale interface voor informatie over woning/perceel
 • Wijziging besluit met maatregelen ter bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu
 • Decreet luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen
 • Strategische transformatiesteun Borealis Kallo nv
 • Voorlopige vaststelling GRUP ‘Moervaartvallei fase 1’
 • V·EG richtlijn omgevingslawaai: strategische geluidsbelastingskaarten Antwerpen, Gent en Brugge
 • Fusiedecreet omgeving
 • Landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel
 • Wijziging Energiedecreet, wat betreft de vastlegging van het afschrijvingsritme voor investeringen bij een aanvraag tot verlenging van groenestroomcertificaten
 • Activiteitenverslag IBC
 • Verslag Nederland
 • Studiebezoek van Vlaams minister Joke Schauvliege aan Nederland (4-5 juli 2018): verslag
17/7/2018

Lagetemperatuuraardwarmte (LTA) en het Mijnwater-concept (MW) zijn twee innovatieve en relatief onbekende verwarmingsconcepten die potentieel een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de warmtetransitie in Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek naar de mogelijkheden van deze concepten, dat door CE Delft en IF Technology in opdracht van TKI Urban Energy en RVO.nl is uitgevoerd.

17/7/2018

Om onze plannen en ideeën over een economie zonder afval met de wereld te kunnen delen en om te leren van wat andere overheden en bedrijven al weten en kunnen, is Nederland toegetreden tot het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE).

17/7/2018

The electricity sector attracted the largest share of energy investments in 2017, sustained by robust spending on grids, exceeding the oil and gas industry for the second year in row, as the energy sector moves toward greater electrification, according to the International Energy Agency’s latest review of global energy spending.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/07/2018