Nieuw op EMIS

22/3/2017

De afdeling Milieu-inspectie (MI) bericht jaarlijks in het milieuhandhavingsrapport over de organisatie, de uitvoering, de voortgangscontrole en de resultaten van haar milieu-inspecties. Het rapport is daarmee een belangrijke schakel bij de volledige implementatie van de Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (2001/331/EG). 

21/3/2017

Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig. De wil is er wel, maar de financiële risico’s zijn groot en goede coördinatie ontbreekt. De rijksoverheid zou veel belemmeringen en aarzelingen kunnen wegnemen, maar laat het initiatief over aan gemeenten en provincies. Dit beeld doemt op uit een nieuw rapport van het  PBL (Planbureau voor de Leefomgeving):  ’Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland’. 

21/3/2017

A new, tougher, A to G scale showing the energy efficiency of household appliances should be introduced to keep pace with technological progress, agreed the Parliament’s and Council’s negotiators on Tuesday.

20/3/2017

Limiting the rise in global mean temperature to well below 2°C would require an energy transition of exceptional scope, depth and speed, according to an analysis by the International Energy Agency, including a doubling of annual average energy-related investments from current levels.

20/3/2017

Of je nu een grote tuin, of een bescheiden stadstuin hebt, iedereen kan zijn tuin pesticidenvrij houden!  Heb je geen ervaring of groene vingers? Geen nood: "Mijn gifvrije tuin" bundelt tips voor vier soorten tuinen en helpt je op weg naar een gifvrije tuin.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving