Nieuw op EMIS

12/12/2017

Informatie Vlaanderen, het Vlaams Departement Omgeving en de stad Antwerpen wonnen een e-gov award in de categorie ‘beste project’. Ze worden daarmee beloond voor het systeem achter het beheer en de handhaving van de lage-emissiezone (LEZ).

11/12/2017

Achtentwintig partijen ondertekenen regionaal groen waterstofconvenant!

 

11/12/2017

Op 1 januari 2018 verandert de werkwijze om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen bij de VLM.  Volgens de nieuwe regeling moeten de landbouwers hun aanvraag indienen voordat de bodemanalyse gebeurt. Bovendien moeten ze hun aanvraag online indienen via een nieuwe toepassing op het Mestbankloket: de StaalName-applicatie, kortweg 'SNapp'.

11/12/2017

De EU is de weg van de schone energie ingeslagen en zal daar niet meer van afwijken. Geen enkele regio die fossiele brandstoffen vaarwelzegt en voor een duurzamere toekomst kiest, wordt aan haar lot overgelaten.

11/12/2017

Op 1 januari 2018 gaan alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start met de omgevingsvergunning. Er zullen dan geen aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

15/12/2017

12/12/2017