Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry).

Nieuw op EMIS

4/5/2004
Minister Jef Tavernier lanceert "Innovatief Project Kustafval"
4/5/2004
De KMOmilieunieuwsbrief is een initiatief van ARGUS in samenwerking met UNIZO. 10 maal per jaar (maandelijks met uitzondering van juli en augustus) brengt hij informatie over de milieuactualiteit die relevant is voor zelfstandige ondernemers en kleine en middelgrote ondernemingen. De nieuwsbrief volgt het milieu-, ruimtelijke ordenings-, energie- en mobiliteitsbeleid en de evolutie van de wetgeving terzake, en dit op Vlaams, federaal en Europees niveau.
3/5/2004
Restafval toeristen aan Belgische kust wordt anders n beter geselecteerd en opgehaald: Minister Jef Tavernier presenteert Actieplan Kustafval
3/5/2004
STIP-Berichten is de nieuwsbrief van STIP, het Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van afval.
30/4/2004
In onze rubriek 'Actuele wetgeving' vind je op datum van 30 april het - 'Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer'.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving