Nieuws van het BBT-kenniscentrum

Waterstof is een brandstof die, onder andere onder invloed van steeds strenger wordende emissie-eisen voor transportmodi, wereldwijd meer en meer aangewend worden voor de aandrijving van transportmodi.

Nieuw op EMIS

22/2/2018

We verwelkomen Bureau DW bvba in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Bureau DW bvba is een onafhankelijk ingenieursbureau, gespecialiseerd in milieu- en omgevingsstudies. Wij voeren studies uit binnen de kennisdomeinen bodem, water, ecologie, landschap, landbouw en ruimtelijke ordening. Milieueffectrapporten (projectMER/planMER), milieueffectenscreenings en studies waarvoor een erkend MER-deskundige nodig is, nemen hierbij een belangrijke plaats in. Een meer volledig overzicht van onze activiteiten vind je op onze website.

20/2/2018

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein lanceert een nieuwe oproep voor groene-warmteprojecten. Kandidaten kunnen een steunaanvraag indienen voor projecten rond benutting van restwarmte, de opwekking van biomethaan, het gebruik van kleinschalige biomassa en diepe geothermie. 

20/2/2018

The European Commission is offering over 130 million euros in funding for innovative energy projects, earmarking part of the money for decarbonising island energy systems.

20/2/2018

New IRENA report outlines how increasing share of renewables to 34% can boost economy, and help meet emission reductions goals

18/2/2018

Het Europees Parlement bepaalde op 17 januari haar visie op het Europese energiebeleid. De plenaire stemming behandelde de drie kern wetgevingstukken van het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" dat de Commissie op 30 november 2016 presenteerde.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving