BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Afvalstromen in kaart brengen en volgens de meest aangewezen opties afvoeren
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater biologisch zuiveren en lozen op oppervlaktewater
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afvalwater lozen op riool
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Armaturen correct opstellen
BBT
Vlaamse BBT
Beperken van opwaarts uitgestraald licht door het toepassen van beweegbare schermen aan de binnenkant van de serre
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Beperken van zijdelings verstrooid licht door het toepassen van gevelschermen aan de binnenkant van de serre
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Beperken van zijdelings verstrooid licht door het toepassen van schermfolies aan de binnenkant van de serre
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Beperken/vermijden van ongewenste ventilatie
BBT
Vlaamse BBT
Bijhouden van een chemicaliënboekhouding
BBT
Vlaamse BBT
CO2 uit de rookgassen aanwenden als bemesting
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Cycloon / multicycloon bij installaties op zware stookolie
BBT
Vlaamse BBT
Detecteren en monitoren van schadelijke insecten
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van alternatieve brandstoffen bij installaties op zware stookolie
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van beweegbare energieschermen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik maken van biologische/geïntegreerde bestrijding
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een recirculatiesysteem bij substraatteelt
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een warmtekrachtkoppelinginstallatie - aardgasmotor
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een warmtekrachtkoppelinginstallatie - dieselmotor
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een warmteopslagbuffer
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik maken van goed geïsoleerde zijwanden
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik maken van hemelwater als voedingswater
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik maken van herbruikbare substraten bij substraatteelt
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van niet-chemische bestrijdingsmiddelen voor de toepassingen waarvoor ze beschikbaar zijn
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik maken van recycleerbare substraten bij substraatteelt
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van vaste schermen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van kunstlichtbelichting optimaliseren
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik van lage NOx-brander bij installaties op aardgas
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik van lage NOx-brander bij installaties op gasolie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Juiste armaturen kiezen
BBT
Vlaamse BBT
Kwaliteitscertificatiesysteem
BBT
Vlaamse BBT
Ontsmetten van de grond door middel van hittebehandeling bij grondgebonden teelten
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Ontsmetten van de grond door middel van stomen bij grondgebonden teelten
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Ontsmetten van de grond met behulp van methylbromide bij grondgebonden teelten
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Opstellen van een waterbalansschema
BBT
Vlaamse BBT
Optimaal gebruik van de teeltruimte
BBT
Vlaamse BBT
Optimale toediening van de chemicaliën
BBT
Vlaamse BBT
Optimale toediening van meststoffen
BBT
Vlaamse BBT
Optimalisatie van de teeltomstandigheden van verwarmde teelten door gebruik te maken van een klimaatcomputer
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Optimalisatie van de vormgeving en oriëntatie van de serre
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Optimalisatie van de warmteproductie en –verdeling
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Optimalisatie, regelmatige controle, reiniging en onderhoud van het voedingswatertoedieningssysteem
BBT
Vlaamse BBT
Optimaliseren van de vuurhaard
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Plaatsen van een rookgascondensor op aardgasverwarmingsketels
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Plantaardig afval opslaan in vloeistofdichte containers of constructies, die gesloten zijn of afgedekt staan opgesteld, in afwachting van een regelmatige afvoer
BBT
Vlaamse BBT
Spuistroom aanwenden op het land
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Spuistroom apart opvangen bij substraatteelt
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Spuistroom beperken bij substraatteelt
BBT
Vlaamse BBT
Toepassen van rationele watergift
BBT
Vlaamse BBT
Vermijden dat vocht of percolatiewater uit de substraatmatten vrijkomt bij substraatteelt tijdens de teeltwisseling
BBT
Vlaamse BBT
Verpakkingsafval van chemicaliën zoveel mogelijk ledigen en afvoeren via een erkend verwerker
BBT
Vlaamse BBT