Ecologiepremie

VITO’s BBT advies ligt mee aan de basis van de Vlaamse ecologiepremie regeling.

De ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse gewest. Onder ecologie-investeringen worden milieu-investeringen en investeringen op energiegebied verstaan.

Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten, die een dergelijke investering met zich meebrengt, voor haar rekening. De maatregel kadert in het economisch beleid van de Vlaamse Regering. De zorg voor het milieu zal alsmaar aan belang winnen en een adequaat inspelen hierop zal op lange termijn ongetwijfeld een competitief voordeel opleveren.

Momenteel zijn er binnen de ecologiepremie twee steunregimes: 

-    EP+: steunregeling voor gestandaardiseerde ecologie-investeringen Deze steunregeling loopt via een web-applicatie en maakt gebruik van een limitatieve technologieënlijst met een beperkt aantal technologieën die in aanmerking komen voor ecologiepremie.  De steunregeling biedt ondernemingen rechtszekerheid en transparantie omdat een bedrijf dat aan de gestelde criteria voldoet, binnen de budgettaire mogelijkheden, zeker is van de steun en vooraf precies weet hoeveel deze zal bedragen.

-    EP-STRES: steunregeling voor strategische ecologieprojecten, waarbij investeringen in groene spitstechnologie kunnen gesubsidieerd worden. Het gaat om technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd worden en daardoor niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst van de EP+ steunregeling.

Het BBT-Kenniscentrum adviseert de overheid bij het beoordelen van de technologieën en opstellen van de limitatieve technologieënlijst, onder meer op basis van BBT-studies.

Alle relevante info over de ecologiepremie is te consulteren via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering.