BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Aanbrengen van geluidswerende berm en/of geluidsscherm
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aankoop energiezuinige apparatuur
BBT
Vlaamse BBT
Aanleg verharde of semi-verharde wegen op bedrijfsterreinen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanplanten of inzaaien van maagdelijk terrein of wallen
BBT
Vlaamse BBT
Aantal maatregelen van goed beheer bij op- en overslag
BBT
Vlaamse BBT
Achteruitrij-alarm met beperkte hinder voor omgeving
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Beperken gebruik van bestrijdingsmiddelen
BBT
Vlaamse BBT
Bevochtigen onverharde wegen / Borstelen verharde wegen
BBT
Vlaamse BBT
Bevochtigen zanddepots
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bij droge winning met bemaling: toepassen van retourbemaling
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Depots en wegen alleen sproeien volgens vereisten stofhinder en gebruik van oppervlaktewater
BBT
Vlaamse BBT
Depots opwerken aan rand van vergunde zone als geluidsbuffer
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Dichtslaan van laadkleppen vermijden
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik baggerinstallaties die werken met elektriciteit ipv met dieselmotoren
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik condensatorbatterij voor compensatie van cos phi
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik gesloten watercircuit bij natte winningen
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik schepen in plaats van vrachtwagens
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van frequentiegestuurde regelingen of toerentalregelingen
BBT
Vlaamse BBT
Geheel of gedeeltelijk omkasten van deelbronnen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Geluidsarm materieel voor overslag en transport
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Hergebruik uitgewassen te fijne en te grove bestanddelen voor de eindafwerking
BBT
Vlaamse BBT
Indien problemen met verzilting: ontginnen en hervullen in een beheerst tempo
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Installaties goed en regelmatig onderhouden
BBT
Vlaamse BBT
Maatregelen om emissie in de lucht te minderen
BBT
Vlaamse BBT
Meer efficiënte zandzuigers gebruiken
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Nemen organisatorische maatregelen om geluidshinder te beperken
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Ontkoppelen van funderingen bij trillingen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Opstellen werkplan rekening houdend met grondwaterplan
BBT
Vlaamse BBT
Reinigen van de transportbanden
BBT
Vlaamse BBT
Rubberen bekledingen voor storttrechters en afvoergoten
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Samenwerking met drinkwatermaatschappijen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Schermen op delen van be- en verwerkingsinstallaties
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Softstarters voor motoren van transportmiddelen
BBT
Vlaamse BBT
Sterdriehoekschakelingen om piekverbruik te vermijden
BBT
Vlaamse BBT
Toepassen geluidsdempers en –roosters op de uit- en inlaten motoren en ventilatieopeningen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Transformator met beperkte verliezen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Voorkomen bodemerosie door inzaaien en wateropvang
BBT
Vlaamse BBT
Voorzieningen op drijvende baggermachines en zandzuigers om lekken te vermijden en om olie op het water op te ruimen
BBT
Vlaamse BBT
Weghalen begroeiing en toplaag kort voor de winning
BBT
Vlaamse BBT
Wielwasinstallatie gebruiken voor voertuigen die de openbare weg oprijden
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Zorgvuldige planning verkeersbewegingen op het eigen terrein
BBT
Vlaamse BBT
Aanleg aarden wallen of keermuren
Geen BBT
Vlaamse BBT
Afdekken hopen met zeildoeken
Geen BBT
Vlaamse BBT
Automatisering overslag en afzuiging valtrechters
Geen BBT
Vlaamse BBT
Computergestuurde zandzuiger met GPS
Geen BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van sproeisystemen bij valtrechters
Geen BBT
Vlaamse BBT
Gebruik sproeisysteem met biodegradeerbare hulpstoffen
Geen BBT
Vlaamse BBT
In hoogte verstelbare transportbanden en cascadebuizen
Geen BBT
Vlaamse BBT
Invloed natte winning op grondwaterpeil beperken met kleiwanden
Geen BBT
Vlaamse BBT
Maximum snelheid op gebied + aanleg eigen wegen en bruggen
Geen BBT
Vlaamse BBT