BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Aankoop energiezuinige apparatuur
BBT
Vlaamse BBT
Aanleggen van vloeistofdichte bodemverharding om insijpeling van bodemvervuilende stoffen te vermijden
BBT
Vlaamse BBT
Afkoppelen van niet-verontreinigd hemelwater en toepassen voor hergebruik, buffering, infiltratie of verdamping
BBT
Vlaamse BBT
Afscannen van platen om te komen tot optimale snijvlakken
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bijkomende maatregelen vanuit constructief oogpunt
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Breken steenafval
BBT
Vlaamse BBT
Degelijke opslag van niet-sectorspecifieke gevaarlijke vloeistoffen
BBT
Vlaamse BBT
Door te zandstralen in een gesloten installatie wordt de hinder door stofproductie beperkt
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik condensatorbatterij voor de compensatie van cos phi
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik droge stofafzuiginstallatie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van dunnere zaagbladen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van frequentiegestuurde regelingen of toerentalregelingen
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik van isolerende zaagkappen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van milieuvriendelijke flocculanten
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van stofafzuiginstallatie met waterwand
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik van waterstraalsnijden voor ingewikkelde vormen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Goed beheer ruw steenafval
BBT
Vlaamse BBT
Hergebruik granietslib als vulstof voor de baksteenindustrie
BBT
Vlaamse BBT
Hergebruik kalksteenslib als vulstof voor de baksteenindustrie
BBT
Vlaamse BBT
Hergebruik van kalksteenstof als bodemverbeteraar in de landbouw
BBT
Vlaamse BBT
Maatregel goed beheer inzake energiebeperking
BBT
Vlaamse BBT
Niet-functionele wegwerpverpakking vermijden
BBT
Vlaamse BBT
Plaatsen van grote zaagmachines in aparte ruimtes
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Softstarters voor motoren van transportmiddelen
BBT
Vlaamse BBT
Sterdriehoekschakelingen om piekverbruik te vermijden
BBT
Vlaamse BBT
Toepassen algemene maatregelen van goed beheer en nabuurschap met het gesloten houden van bedrijfspoorten en andere gebouwopeningen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Toepassen van geluidsarme zaagbladen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Toepassen van straalkop die stof van zandstraler afzuigt aan de bron
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Toepassing bewegende zaagkappen met isolatie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Toepassing van een gesloten bezinkputten
BBT
Vlaamse BBT
Toepassing van een gesloten watercircuit
BBT
Vlaamse BBT
Toepassing van geluidsarme machines
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Toepassing van granietslijpsel als ophoogmateriaal
BBT
Vlaamse BBT
Toepassing van gravitaire slibindikker
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Toepassing van kamerfilterpers
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Toepassing van slibzakken
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Toepassing van waterseparator
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Transformator met beperkte verliezen
BBT
Vlaamse BBT
Verwijderen van kalksteenstof door toevoegen aan afvalwater
BBT
Vlaamse BBT
Centraal ophaalsysteem voor natuursteenslib
Geen BBT
Vlaamse BBT
Gebruik van een lintzaag in plaats van cirkelzaag
Geen BBT
Vlaamse BBT
Gebruik van laser om te graveren i.p.v. een zandstraler
Geen BBT
Vlaamse BBT
Harsbehandeling ter versteviging van platen natuursteen
Geen BBT
Vlaamse BBT
Hergebruik van kalksteenslib als bodemverbeteraar in de tuinbouw
Geen BBT
Vlaamse BBT
Scannen van blokken om fouten op te sporen
Geen BBT
Vlaamse BBT
Toepassing van een open bezinkingsbekkens
Geen BBT
Vlaamse BBT
Toepassing van slibuitdrogingsbekken
Geen BBT
Vlaamse BBT
Verminderen hoeveelheid functionele wegwerpverakking
Geen BBT
Vlaamse BBT