BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
'Good housekeeping': audits onderhoud, operationeel personeel
BBT
Vlaamse BBT
Aankopers en importeurs van grondstoffen zouden kwaliteitscontroleschema’s moeten opzetten in exporterende landen
BBT
Vlaamse BBT
Aanpassen en/of optimaliseren van het productieproces
BBT
Vlaamse BBT
Aanscherpen van emissielimieten op gebannen organochloorpesticiden
BBT
Vlaamse BBT
Afspraken maken met de leveranciers van aangekochte weefsels en garens
BBT
Vlaamse BBT
Afspraken maken met de leveranciers van formulaties inzake de samenstelling van chemicaliën
BBT
Vlaamse BBT
Afspraken maken met de leveranciers van formulaties inzake de terugname van chemicaliënresten
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afstemmen aanmaak van latexcompounds op de rungrootte
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afval dat restanten van Deca-BDE, HBCD, Sb2O3 en/of PFOS/PFOA bevat, op een gepaste wijze opslaan en afvoeren via een erkende verwerker
BBT
Vlaamse BBT
Afvalreductie door reduceren lengte van overgangsstukken (tuften van tapijt)
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afvalreductie door voorkomen en sneller siganleren van fouten
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afvalwater moet een specifieke behandeling ondergaan om persistente polluenten te verwijderen
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater van reinigen van machines (ontsterken) moet biologisch behandeld worden of geconcentreerd via ultrafiltratie
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwaterstromen met oppervlakte actieve stoffen die moeilijk biologisch afbreekbaar zijn moeten afzonderlijk behandeld worden of omgezet in niet-schadelijke biologisch afbreekbare producten
BBT
Vlaamse BBT
Alkali zouden moeten worden teruggewonnen en gerecycleerd of hergebruikt na regeneratieve behandeling om vuil te verwijderen en na concentratie van NaOH
BBT
Vlaamse BBT
Alkylfenolethoxylaten (APEO) moeten in detergenten en dispergeermiddelen gesubstitueerd worden door afbreekbare oppervlakte actieve stoffen
BBT
Vlaamse BBT
Als de concentratie aan organohalogenen in het afval hoger is dan 0,1% moet dit afzonderlijk behandeld worden als gevaarlijk, giftig afval. In vloeibare afvalstromen met concentratie aan gehalogeneerde solventen hoger dan 3 mg/l moet het solvent verv...
BBT
Vlaamse BBT
Als grondstoffenproducent genetisch verbeterde variëteiten van grondstoffen gebruiken
BBT
Vlaamse BBT
Als grondstoffenproducent natuurlijke beschermingsmiddelen gebruiken
BBT
Vlaamse BBT
Alternatieven gebruiken voor ontvlekkers op basis van chloorkoolwaterstof
BBT
Vlaamse BBT
Ammoniakgeur, die bij het verwerkingsproces ontstaat, verminderen door het geheel of gedeeltelijk vervangen van ammoniumverbindingen voor ontkalking zoals vermeld in BBT 13 van de BBT-conclusies voor TAN
BBT
Europese BREF
Andere good housekeeping maatregelen - Aanwezigheid van spill-kits in elke betrokken ruimte
BBT
Vlaamse BBT
Andere good housekeeping maatregelen - Deuren van de machine steeds sluiten na gebruik
BBT
Vlaamse BBT
Andere good housekeeping maatregelen - Geen goten of afvoerputten aanwezig of, indien aanwezig, hermetisch afgesloten tijdens de reiniging
BBT
Vlaamse BBT
Automatisatie leidt tot minder pollutie
BBT
Vlaamse BBT
Automatiseer de pH regeling
BBT
Vlaamse BBT
Azo-kleurstoffen gebaseerd op benzidine mogen niet meer gebruikt worden
BBT
Vlaamse BBT
Azo-kleurstoffen, die onder reductieve omstandigheden aromatische carcinogene amines kunnen vormen, mogen niet gebruikt worden
BBT
Vlaamse BBT
Ban arseenverbindingen voor het rotwerend behandelen van met zetmeel en andere natuurlijke sterkmiddelen gesterkte garens en weefsels als vervangmiddel van PCP
BBT
Vlaamse BBT
Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - PFOS en PFOA
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - Deca-BDE, HBCD en Sb2O3
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - NFn/NFE
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bedrijfsafvalwater op een gepaste wijze behandelen door toepassing van een combinatie van geschikte afvalwaterzuiveringstechnieken - PAKs
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur - Fase 1 diepkoeling: meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een droogsensor
BBT
Vlaamse BBT
Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur - Fase 2 aktief koolfilter: meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een concentratiebepaling in de drooglucht
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur - Fase 2 aktief koolfilter: vooraf ingestelde droogtijd, voldoende lang
BBT
Vlaamse BBT
Beperk afval en afvalstromen door hoge-druk reinigen van apparatuur
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Beperk de COD door zorgvuldige selectie van chemicaliën en grondstoffen
BBT
Vlaamse BBT
Beperk het palet aan kleurstoffen
BBT
Vlaamse BBT
Beperk verdunnen en lozen van geconcentreerde chemicaliën
BBT
Vlaamse BBT
Beperking van de lozing van vezels via het afvalwater (filters)
BBT
Vlaamse BBT
Bevochtigers, emulgatoren, detergenten en ale andere organische chemicaliën moeten zoveel mogelijk biodegradeerbaar zijn
BBT
Vlaamse BBT
Bevorder herwinnen van sterkmiddelen door keuze van synthetische formulaties
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bij continu pad-steam verven van celluloseweefsels en mengsels met kuipkleurstoffen, moet gestabiliseerd hydrosulfiet gebruikt worden om oxidatieve ontbinding van natriumhydrosulfiet te vermijden
BBT
Vlaamse BBT
Bij discontinu verven van polyester en katoen moet een overgang van een tweestaps proces naar een procedure waar katoen en polyester gelijktijdig geverfd kunnen worden, overwogen worden
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bij gebruik van metaalcomplexe kleurstoffen en chroomverven van wol moet het nachromeren met lage chroomconcentraties toegepast worden
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bij het scouren, vollen en droogkuizen van wol is gebruik van PER enkel verantwoord als de apparatuur geschikt is voor volledige recyclage van solventen en voor reinigen van de afgassen
BBT
Vlaamse BBT
Bij verven van kuip- en zwavelkleurstoffen moet de chroomoxidatie onmiddellijk vervangen worden door alkalische of zure waterstofperoxide
BBT
Vlaamse BBT
Bijhouden van een logboek
BBT
Vlaamse BBT
Bijvullen oplosmiddel - Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de oplosmiddelentanks
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT