Databank BBT - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
(Mest)covergistingsinstallatie optimaal onderhouden
BBT
Vlaamse BBT
Aanpassen van het emissiepunt
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanvoer - Aanvoer afstemmen op de stalcapaciteit
BBT
Europese BREF
Aanvoer - Afspraken maken met de landbouwer of transporteur ivm het aanleveren van uitgevaste dieren
BBT
Europese BREF
Aanvoer - Inpandig aanvoeren, lossen en stallen
BBT
Europese BREF
Aanvoer - Inpandig lossen, stockeren, behandelen en verwerken van de nevenproducten
BBT
Europese BREF
Aanvoer - Vermijd PVC-verpakking
BBT (vgtg)
Europese BREF
Aanvoer afstemmen op de stalcapaciteit
BBT
Vlaamse BBT
Adsorptie- en filtermateriaal zo veel als mogelijk hergebruiken en/of afvoeren via externen
BBT
Vlaamse BBT
Afspraken maken met de landbouwer of transporteur ivm het aanleveren van uitgevaste dieren
BBT
Vlaamse BBT
Afvalstromen in kaart brengen en volgens de meest aangewezen opties afvoeren
BBT
Vlaamse BBT
Afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater biologisch zuiveren (aëroob/anaëroob)
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater biologisch zuiveren en lozen op oppervlaktewater
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afvalwater dat geen mestdeeltjes bevat, lozen op riool
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater lozen op riool
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afvalwater zuiveren door toepassing van primaire, secundaire en/of tertiaire afvalwaterzuiveringstechnieken
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater/vloeibare afvalstromen oordeelkundig toepassen, verwerken, lozen of afvoeren
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwaterzuivering - Afvalwater biologisch zuiveren (aëroob en/of anaëroob)
BBT
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Afvalwater verbranden
BBT (vgtg)
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Afvalwater zuiveren door middel van zeven/filters
BBT
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Afvalwater zuiveren door toepassing van een vetvanger
BBT
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Afvalwater zuiveren door toepassing van flotatie eventueel met toevoeging van flocculantia
BBT (vgtg)
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Afvalwater zuivering door toepassing van tertiaire afvalwaterzuiveringstechnieken
BBT
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Buffering voorzien voor het afvalwater
BBT
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Gebruik maken van een egalisatietank om schommelingen in de samenstelling van het afvalwater te beperken
BBT
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Hergebruik van warmte ontstaan bij de productie van biogas
BBT
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Monitoren van de afvalwaterzuivering
BBT
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Overbelasting en storing van de afvalwaterzuiveringsinstallatie vermijden
BBT
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Overdekken of beluchten van de afvalwaterzuiveringsinstallatie
BBT
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Slibdroging en -valorisatie
BBT
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Stagnatie van afvalwater vermijden
BBT
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Stikstof en fosfor verwijderen uit het afvalwater
BBT
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Valorisatie biogas
BBT
Europese BREF
Afvalwaterzuivering - Vermijden dat vaste deeltjes in het afvalwater terecht komen
BBT
Europese BREF
Afvloeiing van mest en/of mestsappen voorkomen bij externe mestopslag optimalisatie van de mestopslag
BBT
Vlaamse BBT
Algemeen - Aanvoer, behandeling en verwerking van dierlijke nevenproducten in afgesloten ruimten
BBT
Europese BREF
Algemeen - Afspraken maken met de renderer ivm het vet:vocht/asgehalte van het diermeel
BBT
Europese BREF
Algemeen - Algemene hygiëne verzorgen
BBT
Europese BREF
Algemeen - Beperken van de emissies
BBT (vgtg)
Europese BREF
Algemeen - Controle koelsysteem
BBT
Europese BREF
Algemeen - Controlesysteem ivm openstaande koeldeuren
BBT
Europese BREF
Algemeen - Energiemanagementsysteem implementeren
BBT
Europese BREF
Algemeen - Energieterugwinning uit koelsysteem
BBT
Europese BREF
Algemeen - Enkel die hoeveelheid dierlijke nevenproducten nemen tijdens de staalname die exact vereist zijn voor analyse
BBT (vgtg)
Europese BREF
Algemeen - Gebruik maken van aardgas ipv stookolie
BBT
Europese BREF
Algemeen - Gebruik maken van centrifugale ventilatoren
BBT
Europese BREF
Algemeen - Gebruik maken van schone slachttechnieken zodat wassing karkassen kan worden vermeden/beperkt
BBT
Europese BREF
Algemeen - Gebruik maken van thermostatische kranen
BBT
Europese BREF