Aanbrengen van geluidswerende berm en/of geluidsscherm