‘Dedicated’ gebruik van reinigingsbanen/spoellijnen waarop gelijksoortige productcategorieënworden gereinigd

Terug naar het overzicht

‘Dedicated’ gebruik van reinigingsbanen/spoellijnen waarop gelijksoortige productcategorieënworden gereinigd
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT indien het aanbod aan te reinigen recipiënten in elk van de productcategorieën voldoende groot is

Studie BBT-studie inwendig reinigen van recipiënten
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
  • Lucht
    • Algemeen lucht
  • Afvalwater
    • Algemeen water
Sectoren
  • Diensten
    • Inwendig reinigen van recipiënten