(Gesloten) metalen voorwerpen die verontreinigd zijn met ontvlambare, brandbare producten (tanks, vaten, e.d.) niet met een snijbrander behandelen.

Terug naar het overzicht

(Gesloten) metalen voorwerpen die verontreinigd zijn met ontvlambare, brandbare producten (tanks, vaten, e.d.) niet met een snijbrander behandelen.
Techniektype
BBT
Studie BBT voor schrootverwerking en sloperij
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie september 2007
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Externe veiligheid
Sectoren
 • Afvalverwerking
  • Mechanische behandeling van afval
   • Mechanische behandeling in shredders van metaalafval
   • Mechanische behandeling van AEEA die VFK's en/of VKW's bevatten (BREF WT)
   • Mechanische behandeling van kwikhoudende AEEA (BREF WT)
   • Kabelbewerkingsbedrijven
   • Sloperijen