BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Aanbrengen van geluidsisolatie in het gebouw, gebruik van performante, zwevende vloerconstructies, zware dubbelwandige dakconstructies, creëren van bufferruimtes en ontdubbeling van poorten en deuropeningen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanbrengen van geluidswerende berm en/of geluidsscherm
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aankoop energiezuinige apparatuur
BBT
Vlaamse BBT
Aankoop energiezuinige apparatuur
BBT
Vlaamse BBT
Aanleg van geluidsmuren aan de rand van het bedrijf
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanleg verharde of semi-verharde wegen op bedrijfsterreinen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanleggen van vloeistofdichte bodemverharding om insijpeling van bodemvervuilende stoffen te vermijden
BBT
Vlaamse BBT
Aanplanten of inzaaien van maagdelijk terrein of wallen
BBT
Vlaamse BBT
Aantal maatregelen van goed beheer bij op- en overslag
BBT
Vlaamse BBT
Aantal transportbewegingen beperken door gebruik van watertransport
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aantal transportbewegingen beperken door goede logistieke planning
BBT
Vlaamse BBT
Achteruitrij-alarm met beperkte hinder voor omgeving
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afkoppelen van niet-verontreinigd hemelwater en toepassen voor hergebruik, buffering, infiltratie of verdamping
BBT
Vlaamse BBT
Afscannen van platen om te komen tot optimale snijvlakken
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afval van betonspecie in de productie gebruiken voor alternatieve betonnen elementen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afval van betonspecie nat recycleren in een betonrecyclinginstallatie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afval van betonspecie verzamelen en uitharden in afwachting van afvoer en/of recycling
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afvalstoffen, die als brandstof en/of grondstoffen in de oven zullen worden aangewend, een juiste behandeling garanderen, zoals vermeld in BBT 12 van de BBT-conclusies voor CLM.
BBT
Europese BREF
Algehele milieuprestaties van de installaties om de productie van cement, kalk en magnesiumoxide te verbeteren staat vermeld in BBT 1 van de BBT-conclusies voor CLM.
BBT
Europese BREF
Algemene maatregelen om materiaalverlies te beperken
BBT
Vlaamse BBT
Algemene maatregelen van goed beheer en nabuurschap met gesloten houden van bedrijfspoorten en andere gebouwopeningen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Algemene maatregelen voor de beperking van stofverspreiding
BBT
Vlaamse BBT
Alternatief gebruik van onbehandeld houtafval als brandstof voor werknemers
BBT
Vlaamse BBT
Ammoniakemissies (NH3) beperken wanneer technieken voor selectieve katalytische reductie (SCR) of selectieve niet-katalytische reductie (SNCR) worden toegepast voor een hoogefficiënte NOX-emissiereductie, zoals vermeld in BBT 10 van de BBT-conclus...
BBT
Europese BREF
Asfaltproductie bij verlaagde temperatuur
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Atmosferische emissies afkomstig van de nabewerkingsprocessen beperken door toepassing van een of meer van de technieken vermeld in BBT 31 van de BBT-conclusies voor GLS.
BBT
Europese BREF
Automatisch sluitende laaddeuren
BBT
Vlaamse BBT
Beperken gebruik van bestrijdingsmiddelen
BBT
Vlaamse BBT
Beperken van de behandelingstemperatuur
BBT
Vlaamse BBT
Beperken van de lekluchthoeveelheid van de droogtrommel(s)
BBT
Vlaamse BBT
Beperken van de productie tot dagregime
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Beperken van transportbewegingen door aanvoer van cement en granulaten via het water
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Beperking van verspreiding van stof bij transportsystemen voor stuifgevoelige materialen
BBT
Vlaamse BBT
Bereiken van een efficiënte beperking van NOx-uitstoot, bij gebruik van SNCR, met zo laag mogelijk ammoniakslip, zoals vermeld in BBT 20 van de BBT-conclusies voor CLM.
BBT
Europese BREF
Besproeien van opslag en bewegingsroutes
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Beton bewerken en houten bekistingen reinigen, dient bij voorkeur inpandig te gebeuren
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Betonresten nat of uitgehard verzamelen in afwachting van afvoer en/of recycling
BBT
Vlaamse BBT
Bevochtigen onverharde wegen / Borstelen verharde wegen
BBT
Vlaamse BBT
Bevochtigen van bedrijfsterrein bij droogte
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bevochtigen zanddepots
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bevochtiging van opslag zand in droge perioden
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bewaking van emissies, overeenkomstig de relevante EN-normen, door regelmatige monitoring en meting van procesparameters en emissies, zoals vermeld in BBT 32 van de BBT-conclusies voor CLM.
BBT
Europese BREF
Bij droge winning met bemaling: toepassen van retourbemaling
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bijkomende maatregelen vanuit constructief oogpunt
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bodemverharding voorzien in beton.
BBT
Vlaamse BBT
Booremissies afkomstig van de smeltoven, wanneer boorverbindingen in het gemeng worden gebruikt, beperken door toepassing van een of meer van de technieken vermeld in BBT 11 van de BBT-conclusies voor GLS.
BBT
Europese BREF
Breken steenafval
BBT
Vlaamse BBT
Cascade-adsorptie-installatie (CaCO3)
BBT
Vlaamse BBT
Cascade-adsorptie-installatie (gemodificeerd CaCO3)
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Centrale ontstoffing door voorafscheider (cycloon) en doekenfilter
BBT
Vlaamse BBT