BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Alternatieven gebruiken voor ontvlekkers op basis van chloorkoolwaterstof
BBT
Vlaamse BBT
Andere good housekeeping maatregelen - Aanwezigheid van spill-kits in elke betrokken ruimte
BBT
Vlaamse BBT
Andere good housekeeping maatregelen - Deuren van de machine steeds sluiten na gebruik
BBT
Vlaamse BBT
Andere good housekeeping maatregelen - Geen goten of afvoerputten aanwezig of, indien aanwezig, hermetisch afgesloten tijdens de reiniging
BBT
Vlaamse BBT
Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur - Fase 1 diepkoeling: meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een droogsensor
BBT
Vlaamse BBT
Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur - Fase 2 aktief koolfilter: meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een concentratiebepaling in de drooglucht
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur - Fase 2 aktief koolfilter: vooraf ingestelde droogtijd, voldoende lang
BBT
Vlaamse BBT
Bijhouden van een logboek
BBT
Vlaamse BBT
Bijvullen oplosmiddel - Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de oplosmiddelentanks
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bijvullen oplosmiddel - Manueel bijvullen van oplosmiddel via de trommel
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Contactwater laten ophalen door erkend verwerker
BBT
Vlaamse BBT
Continue destillatie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Ecologische filter
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen - Automatisch afgrendelsysteem van de laaddeur, de speldenvanger en de plui...
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen - Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de destillatie-eenheid
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen - Diepkoelsysteem
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen - Dubbele controle tegen overkoken van de destillatieketel
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen - Dubbele waterafscheider
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen - Geen directe verbinding met de riolering
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen - Interne actief koolfilter bij PER machines
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen - Regeneerbare filter
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen - Reinigingsmachine van het volledig gesloten type
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen - Solventbestendige en gasdichte leidingen
BBT
Vlaamse BBT
Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen - Vulstreep op de laaddeur, de oplosmiddelentanks en de destillatie-eenheid
BBT
Vlaamse BBT
Lekdetectie - Lekdetectie met behulp van een meting
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Lekdetectie - Lekdetectie met behulp van een snuffelaar
BBT
Vlaamse BBT
Onderhoud van de reinigingsmachine
BBT
Vlaamse BBT
Oordeelkundige keuze van de opslagplaats
BBT
Vlaamse BBT
Opleiding personeel en exploitant
BBT
Vlaamse BBT
Opslag in geschikte recipiënten
BBT
Vlaamse BBT
Opslag verwijderd van hittebronnen
BBT
Vlaamse BBT
Opvangbak
BBT
Vlaamse BBT
Reinigen door middel van professionele natreiniging
BBT
Vlaamse BBT
Reinigen met oplosmiddelen die geen PER bevatten
BBT
Vlaamse BBT
Solventboekhouding
BBT
Vlaamse BBT
Ventilatie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Vloeistofdichte vloeren - Aanwezigheid van vloeistofdichte vloeren
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Vloeistofdichte vloeren - Jaarlijks nazicht goede staat vloeistofdichte vloeren
BBT
Vlaamse BBT
Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur - Fase 1 diepkoeling:vooraf ingestelde droogtijd, voldoende lang, afhankelijk van gekozen programma en type textiel
Geen BBT
Vlaamse BBT
Het contactwater via actief koolfilter naar de riolering sturen
Geen BBT
Vlaamse BBT
Lucht ter hoogte van voor- en na-ontvlekking afzuigen en zuiveren d.m.v. een actief koolfilter of een gelijkwaardige filter
Geen BBT
Vlaamse BBT