“Good housekeeping” maatregelen

Terug naar het overzicht

“Good housekeeping” maatregelen
Techniektype
BBT
Studie BBT studie voor de verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie mei 2013
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Lucht
  • Geur
  • VOS
   • Algemeen VOS
Sectoren
 • Afvalverwerking
  • Fysico-chemische behandeling van afval
   • Behandeling van op water gebaseerde, vloeibare afvalstromen