Technieken in opkomst

De BREF’s vermelden, naast de BBT voor industriële activiteiten, ook technieken in opkomst. Dit zijn nieuwe technieken die, als zij commercieel worden ontwikkeld, hetzij een hoger algemeen beschermingsniveau voor het milieu hetzij minstens hetzelfde beschermingsniveau voor het milieu en grotere kostenbesparingen kunnen opleveren dan de bestaande BBT.

Hieronder vindt u de lijst met de technieken in opkomst vermeld in de verschillende BREF’s. De volledige BREF’s zijn ook te raadplegen via Europese (B)Refs

BREF Hoofdstuk over technieken in opkomst Status
Afvalbehandeling (WT)

Waste treatment industries

Afvalverbranding (WI)

Waste incineration industry

Anorganische bulkchemicaliën (ammoniak, zuren en kunstmest) (LVIC-AAF)

Large volume inorganic chemicals - Ammonia, acids & fertilisers

Anorganische bulkchemicaliën (vast en overig) (LVIC-S)

Large volume inorganic chemicals - Solids & others

Anorganische fijnchemicaliën (SIC)

Production of speciality inorganic chemicals

Behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector (CWW)

Common waste water and waste gas treatment / 
management systems in the chemical sector

Bulk organische chemie (LVOC)

Large volume organic chemicals

Cement en kalk (CLM)

Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide (CLM)

Chlooralkali (CAK)

Production of Chlor-alkali

Emissies uit opslag (EFS)

Emissions from storage (of bulk or dangerous materials)

Energie-efficiëntie (ENE)

Energy efficiency

Ferrometaal (FMP)

Ferrous Metals Processing Industry

Gieterijen (SF)

Smitheries and foundries

In herziening
Glas (GLS)

Manufature of glass

IJzer en staal (IS)

Iron and steel production

Intensieve veeteelt (IRPP)

Intensive rearing of poultry and pigs

Keramische industrie (CER)

Ceramic Manufacturing Industry

In herziening
Leerlooierijen (TAN)

Tanning of hides and skins

Non-ferrometaal (NFM)

Non-ferrous metals industries

Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (STS)

Emerging techniques for surface treatment using solvents and preservation of wood and wood products with chemicals

Oppervlaktebehandeling metalen en kunststoffen (STM)

Surface treatment of metals and plastics

In herziening
Organische fijnchemie (OFC)

Manufacture of organic fine chemicals

Polymeren (POL)

Polymers

Productie van houten plaatmaterialen (WBP)

Wood-based Panels Production

Pulp en papier (PP)

Production of pulp, paper  and board

Raffinaderijen (REF)

Refining of Mineral Oil and Gas

Slachthuizen en dierlijke nevenproducten (SA)

Slaughterhouses and animal by-products

Stookinstallaties (LCP)

Large combustion plants

Textiel (TXT)

Textiles industry

Voeding (FDM)

Food, drink and milk industries