(specifieke) afvalwater(fracties) opvangen en uitrijden samen met mest

Terug naar het overzicht

(specifieke) afvalwater(fracties) opvangen en uitrijden samen met mest
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT voor alle veeteeltbedrijven.

Extra informatie

Indien er voldoende (mest)opslagcapaciteit aanwezig is, zijn er geen bijkomende opslagkosten.

Studie BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren