Aanleggen van vloeistofdichte bodemverharding om insijpeling van bodemvervuilende stoffen te vermijden