BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
‘Dedicated’ gebruik van reinigingsbanen/spoellijnen waarop gelijksoortige productcategorieënworden gereinigd
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aandacht voor efficiëntie en verbruik bij de aankoop van waterverbruikende toestellen
BBT
Vlaamse BBT
Aanleggen van een vloeistofdichte/ondoordringbare vloer op die plaatsen waar voor het milieu schadelijke stoffen kunnen lekken of uitlogen
BBT
Vlaamse BBT
Aansluiten van waadbakken op het waterbehandelingsysteem
BBT
Vlaamse BBT
Aanvullende filtratietechnieken - Actief Kool-filtratie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanvullende filtratietechnieken - Zakfiltratie
BBT
Vlaamse BBT
Aanvullende filtratietechnieken - Zandfiltratie
BBT
Vlaamse BBT
Actieve koolfilter
BBT
Vlaamse BBT
Adequate nabehandeling van de afgezogen dampen
BBT
Vlaamse BBT
Afdekken van het zwembad
BBT
Vlaamse BBT
Afgedekte opslag en regelmatige afvoer van zuiveringsslib
BBT
Vlaamse BBT
Aftappen vloeistoffen op vloeistofdichte vloer
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwaterstromen zoveel mogelijk afsplitsen - Huishoudelijk afvalwater zoveel mogelijk afsplitsen van bedrijfsafvalwater
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwaterstromen zoveel mogelijk afsplitsen - Niet verontreinigd hemelwater zoveel mogelijk afsplitsen van bedrijfsafvalwater
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwaterstromen zoveel mogelijk afsplitsen - Niet verontreinigd koelwater zoveel mogelijk afsplitsen van bedrijfsafvalwater
BBT
Vlaamse BBT
Afzonderlijke behandeling van specifieke deelstromen
BBT
Vlaamse BBT
Afzonderlijke inzameling geconcentreerde oplossingen met formaldehyde
BBT
Vlaamse BBT
Afzuiging lasrook bij plaatwerk
BBT
Vlaamse BBT
Akoestisch isoleren van wanden van roll-over en wasstraat
BBT
Vlaamse BBT
Alternatieve desinfectiemiddelen - Koper zilver ionisatie
BBT
Vlaamse BBT
Alternatieve desinfectiemiddelen - Waterstofperoxide
BBT
Vlaamse BBT
Alternatieven gebruiken voor ontvlekkers op basis van chloorkoolwaterstof
BBT
Vlaamse BBT
Amalgaamverwijdering door middel van centrifuge
BBT
Vlaamse BBT
Andere good housekeeping maatregelen - Aanwezigheid van spill-kits in elke betrokken ruimte
BBT
Vlaamse BBT
Andere good housekeeping maatregelen - Deuren van de machine steeds sluiten na gebruik
BBT
Vlaamse BBT
Andere good housekeeping maatregelen - Geen goten of afvoerputten aanwezig of, indien aanwezig, hermetisch afgesloten tijdens de reiniging
BBT
Vlaamse BBT
Autoklaveren besmet afval laboratoria
BBT
Vlaamse BBT
Automatiseren verfaanmaak
BBT
Vlaamse BBT
Behandelen van reactievloeistoffen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur - Fase 1 diepkoeling: meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een droogsensor
BBT
Vlaamse BBT
Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur - Fase 2 aktief koolfilter: meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een concentratiebepaling in de drooglucht
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur - Fase 2 aktief koolfilter: vooraf ingestelde droogtijd, voldoende lang
BBT
Vlaamse BBT
Beperking openingsuren (installatie 's nachts sluiten)
BBT
Vlaamse BBT
Beperking van geurimmissie door verhoging van schoorsteen (emissiepunt), vergroting van uittreesnelheid en/of vergroting van warmte-inhoud
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Besparing van watergebruik. Filtersysteem met behulp van membranen - Ultrafiltratie
BBT
Vlaamse BBT
Bewustmaking energiegebruik aan personeel
BBT
Vlaamse BBT
Bij een significante koeltevraag een gesloten koelwatersysteem gebruiken - Een afzonderlijke koelunit
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bij een significante koeltevraag een gesloten koelwatersysteem gebruiken - Een centraal ijswatercircuit
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bijhouden oplosmiddelenboekhouding
BBT
Vlaamse BBT
Bijhouden van een detergentboekhouding
BBT
Vlaamse BBT
Bijhouden van een energieboekhouding
BBT
Vlaamse BBT
Bijhouden van een logboek
BBT
Vlaamse BBT
Bijhouden van een waterboekhouding
BBT
Vlaamse BBT
Bijkomende waterzuivering door chemische oxidatie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bijkomende waterzuivering door fysicochemie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bijkomende waterzuivering door zandfilter
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bijvullen oplosmiddel - Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de oplosmiddelentanks
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bijvullen oplosmiddel - Manueel bijvullen van oplosmiddel via de trommel
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Brandveiligheid
BBT
Vlaamse BBT
Condenserende ketel
BBT
Vlaamse BBT