Aanbrengen van een afdeklaag op vers opgezette composthopen

Terug naar het overzicht

Aanbrengen van een afdeklaag op vers opgezette composthopen
Techniektype
BBT
Wanneer is dit BBT?

BBT indien overige BBT's niet volstaan om geurhinder te vermijden, rekening houdend met b.v. de ligging van de installatie en de aard van de verwerkte materialen

Studie BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2005
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren