(specifieke) afvalwater(fracties) beregenen op de weide of beteelde landbouwgronden/gebruiken als irrigatiewater

Terug naar het overzicht

(specifieke) afvalwater(fracties) beregenen op de weide of beteelde landbouwgronden/gebruiken als irrigatiewater
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT voor alle landbouwbedrijven.

Extra informatie

Indien een beregenings- of irrigatiesysteem voorhanden is

Studie BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Afvalwater
  • Algemeen water
 • Watergebruik
 • Bodem
Sectoren
 • Landbouw & veeteelt
  • Veeteelt
   • Rundveehouderij
   • Varkenshouderij
   • Pluimveehouderij
   • Andere dieren
  • Landbouwbedrijven met opslag organisch materiaal