BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Het efficiënter gebruiken van hulpbronnen, door het toepassen van minimalisering van de biologische afbraak van dierlijke bijproducten en/of eetbare nevenproducten en scheiding van recycling/terugwinning van residuen, en een combinatie met een of be...
BBT
Europese BREF
Het monitoren van de belangrijkste procesparameters (bv. continue monitoring van debiet, pH en
temperatuur van het afvalwater) op cruciale locaties (bv. aan de inlaat en/of uitlaat van de
voorbehandeling van het afvalwater, aan de inlaat van de ei...
BBT
Europese BREF
Het monitoren van de emissies naar water zoals vermeld in BBT 7 van de BBT-conclusies voor SA
BBT
Europese BREF
Het monitoren van geleide emissies naar lucht, zoals vermeld in BBT 8 van de BBT-conclusies voor SA
BBT
Europese BREF
Het monitoren van ten minste eenmaal per jaar van het jaarlijkse verbruik van water en energie, de jaarlijkse productie van afvalwater, en de jaarlijkse hoeveelheid koelmiddel(en) dat wordt gebruikt om het koelsysteem (de koelsystemen) in slachthuize...
BBT
Europese BREF
Het opstellen en uitvoeren van een beheersysteem voor chemische stoffen (CMS) dat deel uitmaakt van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), om de algehele milieuprestaties te verbeteren, zoals vermeld in BBT 3 van de BBT-conclusies voor SA
BBT
Europese BREF
Het opstellen en uitvoeren van een milieubeheersysteem (MBS) om de algehele milieuprestaties te verbeteren, zoals vermeld in BBT 1 van de BBT-conclusies voor SA
BBT
Europese BREF
Het opstellen en uitvoeren van een risicogebaseerd OTNOC-beheersplan als onderdeel van het milieubeheersplan (zie BBT 1) om de frequentie van OTNOC en de emissies tijdens OTNOC te verminderen, zoals vermeld in BBT 4 van de BBT-conclusies voor SA
BBT
Europese BREF
Het opstellen, bijhouden, en regelmatig herzien van een inventaris van de inputs en outputs, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1) om de algehele milieuprestaties te verbeteren, zoals vermeld in BBT 2 van de BBT-conclusies voor SA
BBT
Europese BREF
Het verhogen van de energie-efficiëntie door het toepassen van energie-efficiëntieplan en -audits en algemene energiebesparende technieken, indien passend in combinatie met meertrapsverdampers, zoals vermeld in BBT 24 van de BBT-conclusies voor SA
BBT
Europese BREF
Het verhogen van de energie-efficiëntie door het toepassen van energie-efficiëntieplan en -audits en algemene energiebesparende technieken, zoals vermeld in BBT 9 van de BBT-conclusies voor SA
BBT
Europese BREF
Het verhogen van de energie-efficiëntie, door het toepassen van een energie-efficiëntieplan en -audits, algemene energiebesparende technieken, een beheerplan voor de koeling, en technieken voor het efficiënt broeien van varkens en/of pluimvee, zoa...
BBT
Europese BREF
Het verminderen van de emissies naar lucht van CO, stof, NOX en SOX afkomstig van de verbranding (bv. in
thermische oxidatoren of stoomketels) van onaangenaam geurende gassen, met inbegrip van niet-
condenseerbare gassen, door de toepassing van opt...
BBT
Europese BREF
Het verminderen van emissies naar lucht van organische verbindingen en onaangenaam geurende verbindingen, met inbegrip van H2S en NH3, door het toepassen van één of een combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 25 van de BBT-conclusies voor S...
BBT
Europese BREF
Het verminderen van emissies naar water, door het toepassen van een geschikte combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 14 van de BBT-conclusies voor SA
BBT
Europese BREF
Het verminderen van het waterverbruik en de hoeveelheid geproduceerd afvalwater, door het gebruik van een waterbeheersplan en wateraudits en het scheiden van waterstromen, en een geschikte combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 10 van de BBT...
BBT
Europese BREF
Het verminderen van het waterverbuik en de hoeveelheid geproduceerd afvalwater, door het toepassen van een waterbeheersplan en wateraudits en scheiding van waterstromen, en een combinatie van geschikte technieken c) tot en met k), zoals vermeld in BB...
BBT
Europese BREF
Het voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, het verminderen van de verliezen aan koelmiddel, door het toepassen van een beheersplan voor de koeling, samen met techniek b) en/of c), zoals vermeld in BBT 23 van de BBT-conclusies voor SA
BBT
Europese BREF
Het voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, het verminderen van geluidsemissies, door het gebruiken van één of een combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 17 van de BBT-conclusies voor SA
BBT
Europese BREF
Het voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, verminderen van geluidsemissies, door het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat alle elementen omvat, zoals ver...
BBT
Europese BREF
Het voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, verminderen van geuremissies, door het opzetten, uitvoeren, en regelmatig evalueren van een geurbeheersplan als onderdeel van het milieubeheersysteem (zie BBT 1) dat alle elementen omvat, zoals vermeld i...
BBT
Europese BREF
Het voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, verminderen van geuremissies, door het toepassen van een passende combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 19 van de BBT-conclusies voor SA
BBT
Europese BREF
Het voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen en ontsmetting, door het gebruik van één of een combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 11 van de BBT-conclusies voor SA
BBT
Europese BREF
Het voorkomen van emissies van stoffen die de ozonlaag aantasten en stoffen met een hoog aardopwarmingsvermogen, door het gebruik van koelmiddelen die de ozonlaag niet kunnen aantasten en die een laag aardopwarmingsvermogen hebben, zoals vermeld in B...
BBT
Europese BREF
Het voorkomen van ongecontroleerde emissies naar water, door het bieden van een passende bufferopslagcapaciteit voor geproduceerd afvalwater, zoals vermeld in BBT 13 van de BBT-conclusies voor SA
BBT
Europese BREF