BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
(Gesloten) metalen voorwerpen die verontreinigd zijn met ontvlambare, brandbare producten (tanks, vaten, e.d.) niet met een snijbrander behandelen.
BBT
Vlaamse BBT
Afdoende maatregelen treffen ter beperking van de verspreiding van stof bij het transporteren, het laden en het lossen van stuifgevoelige materialen.
BBT
Vlaamse BBT
Afdoende maatregelen treffen ter beperking van de verspreiding van stof ten gevolge van het verkeer op en vanaf het bedrijfsterrein.
BBT
Vlaamse BBT
Afdoende maatregelen treffen ter voorkoming van branden en explosies en de gevolgen hiervan.
BBT
Vlaamse BBT
Bij de aanschaf van nieuw materieel het energieverbruik meenemen als één van de beslissingscriteria.
BBT
Vlaamse BBT
Bij de aanschaf van nieuw materieel het geluidsniveau meenemen als één van de beslissingscriteria.
BBT
Vlaamse BBT
Bij de opslag van stuifgevoelige materialen in open lucht, afdoende maatregelen treffen ter beperking van de verspreiding van stof.
BBT
Vlaamse BBT
De afvalstoffen zodanig opslaan dat deze geen negatieve effecten kunnen veroorzaken voor het milieu.
BBT
Vlaamse BBT
De belangrijke geluidsbronnen (geheel/gedeeltelijk) omkasten.
BBT
Vlaamse BBT
De bilge-olie/het bilgewater en de sludge laten ophalen door een erkend overbrenger en afgeven aan een daartoe vergund verwerker en het ballastwater zuiveren en vervolgens gecontroleerd lozen.
BBT
Vlaamse BBT
De demontagewerkzaamheden zoveel mogelijk inpandig (in een werkhal) verrichten.
BBT
Vlaamse BBT
De gelekte/gemorste brandstoffen, oliën en andere voor het milieu gevaarlijke vloeistoffen onmiddellijk opruimen.
BBT
Vlaamse BBT
De gelekte/gemorste systeemvloeistoffen onmiddellijk opkuisen.
BBT
Vlaamse BBT
De geluidsproducerende machines in een werkhal (inpandig) plaatsen.
BBT
Vlaamse BBT
De gevaarlijke afvalstoffen laten ophalen door een erkend overbrenger en afgegeven aan een daartoe vergund verwerker.
BBT
Vlaamse BBT
De gevaarlijke producten zodanig opslaan dat deze geen negatieve effecten kunnen veroorzaken voor het milieu.
BBT
Vlaamse BBT
De inlaat van de shredderinstallatie voorzien van sproeiers of rubberen flappen.
BBT
Vlaamse BBT
De interne transportmiddelen en ander materieel goed en regelmatig onderhouden.
BBT
Vlaamse BBT
De juiste armaturen (verlichtingstoestellen) gebruiken en de armaturen correct opstellen
BBT
Vlaamse BBT
De koel- en vriestoestellen droog, rechtopstaand en zodanig plaatsen dat het koelcircuit niet beschadigd kan worden.
BBT
Vlaamse BBT
De koelvloeistof (mengsel van olie en koelmiddel) uit het koelcircuit zorgvuldig aftappen en scheiden.
BBT
Vlaamse BBT
De niet-gedepollueerde voertuigwrakken niet rechtstreeks op elkaar stapelen, noch op hun zijde of hun dak.
BBT
Vlaamse BBT
De onderdelen zorgvuldig demonteren.
BBT
Vlaamse BBT
De overslagpunten van de transportbanden voor het "shredderstof" ("fluff") inkapselen.
BBT
Vlaamse BBT
De plaatsen waar potentieel vervuilende werkzaamheden worden uitgevoerd, overkappen.
BBT
Vlaamse BBT
De rijpaden egaliseren.
BBT
Vlaamse BBT
De stapelhoogte van de materialen op het opslagterrein beperken.
BBT
Vlaamse BBT
De stofveroorzakende installaties inpandig (in een werkhal) plaatsen.
BBT
Vlaamse BBT
De storttrechters voor het metaal/schroot van een geluidisolerende bekleding voorzien (ontdreunen).
BBT
Vlaamse BBT
De stuifgevoelige materialen opslaan in een gesloten ruimte.
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
De systeemvloeistoffen zorgvuldig aftappen.
BBT
Vlaamse BBT
De trillingsproducerende machines op een adequate fundering plaatsen.
BBT
Vlaamse BBT
De trillingsproducerende machines op trillingsdempers (trillingsisolatoren) plaatsen.
BBT
Vlaamse BBT
De verharde wegen schoonhouden (vegen) met een borstelveegmachine en de onverharde wegen bevochtigen met een mobiele sproeiwagen (bij droog en winderig weer).
BBT
Vlaamse BBT
De voor het milieu gevaarlijke vloeistoffen (brandstoffen, oliën, bilge-olie/bilgewater, sludge, ...) en materialen zorgvuldig verwijderen.
BBT
Vlaamse BBT
De wasvloeistof (scheidingsvloeistof) van een sink-float installatie recirculeren.
BBT
Vlaamse BBT
Een adequate afzuigingsinstallatie en ontstoffingsinstallatie gebruiken bij de installaties (of de onderdelen van installaties) waar sprake is van een noemenswaardige emissie van stof.
BBT
Vlaamse BBT
Een adequate afzuigingsinstallatie en ontstoffingsinstallatie gebruiken bij een glasscheidingsmachine, dit om het fluorescerende poeder af te vangen.
BBT
Vlaamse BBT
Een beplantingsstrook met hoogopgaande begroeiing (afgestemd op het landschap ter plaatse)/schutting rond het opslagterrein aanbrengen.
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Een biologische hoofdzuivering (actief slib tank) toepassen voor de verwijdering van BZV en CZV uit het bedrijfsafvalwater.
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Een condensatorbatterij (ter compensatie van de cosinus phi) gebruiken.
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Een fysico-chemische hoofdzuivering (zandfilter en actieve kool filter) toepassen voor de verwijdering van zwevende stoffen, BZV, CZV, AOX, EOX, PAK en zware metalen uit het bedrijfsafvalwater.
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Een fysico-chemische nazuivering (zandfilter en actieve kool filter) toepassen (na een biologische hoofdzuivering) voor een vergaande verwijdering van zwevende stoffen, AOX, EOX, PAK en zware metalen uit het bedrijfsafvalwater.
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Een geluidsreducerende berm en/of afschermwand rond het bedrijfsterrein of een specifieke geluidsbron aanbrengen.
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Een hemelwaterput (hemelwatertank) plaatsen en het niet-verontreinigde hemelwater gebruiken.
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Een hogedrukreiniger/stoomreiniger gebruiken.
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Een integraal milieu- en veiligheidsbeheer (al dan niet gecertificeerd) voeren
BBT
Vlaamse BBT
Een inventaris van de voor het milieu gevaarlijke stoffen en de cargo opmaken en een werkplan opstellen.
BBT
Vlaamse BBT
Een rotocleaner (onderdelenwasmachine) gebruiken.
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Een solventtafel (reinigingstafel) gebruiken bij het reinigen met solventen.
BBT
Vlaamse BBT