BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Afvalwater oordeelkundig toepassen, behandelen en/of lozen
BBT
Vlaamse BBT
Bedrijfsvoering optimaliseren
BBT
Vlaamse BBT
De hoeveelheid niet- processpecifieke afvalstoffen beperken door een optimaal verpakkings ontwerp, een doordacht aankoopbeleid en selectieve inzameling
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
De hoeveelheid processpecifieke bijproducten / afvalstoffen beperken door het selecteren van kwalitatieve grondstoffen, het optimaliseren van de procesvoering en het optimaliseren van het hulpstoffengebruik
BBT
Vlaamse BBT
Een milieuzorgsysteem opstellen en toepassen
BBT
Vlaamse BBT
Geluidshinder / hinder door trillingen aanpakken aan de bron
BBT
Vlaamse BBT
Geluidshinder / hinder door trillingen veroorzaakt door voertuigen beperken
BBT
Vlaamse BBT
Geurhinder ter hoogte van de afvalwater zuiverings installatie voorkomen / beperken door de procesvoering te optimaliseren en installaties en materialen regelmatig te reinigen
BBT
Vlaamse BBT
Geurhinder voorkomen / beperken bij opslagactiviteiten door de opslagduur van dierlijke grondstoffen te beperken, de opslag van dierlijke bijproducten te optimaliseren en dierlijke bijproducten regelmatig af te voeren
BBT
Vlaamse BBT
Geurhinder voorkomen / beperken door toepassing van algemene technieken
BBT
Vlaamse BBT
Het energieverbruik beperken en de energieverliezen voorkomen door het energiebeheer te optimaliseren en door toepassing van algemene technieken
BBT
Vlaamse BBT
Het energieverbruik bij conservering van vlees en vis beperken door overmatig energieverbruik te voorkomen en de procesvoering te optimaliseren of aan te passen
BBT
Vlaamse BBT
Het energieverbruik voor dooi-, koel- en vriesprocessen beperken door overmatig energieverbruik te voorkomen en de procesvoering te optimaliseren of aan te passen
BBT
Vlaamse BBT
Het gebruik / vrijkomen van chemicaliën die de ozonlaag aantasten beperken / voorkomen
BBT
Vlaamse BBT
Het gebruik van fossiele brandstoffen beperken
BBT
Vlaamse BBT
Het gebruik van voor het milieu schadelijke chemicaliën vermijden en/of beperken
BBT
Vlaamse BBT
Hoeveelheid en belasting van het afvalwater beperken
BBT
Vlaamse BBT
Hulpstoffen voor de procesvoering intern valoriseren
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Hygiëne en voedselveiligheid garanderen
BBT
Vlaamse BBT
Lucht vermengen met verse lucht ter beperking van geurhinder
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Luchtemissies en geurhinder bij koel- of vriesprocessen voorkomen / beperken door de procesvoering te optimaliseren en het productieproces aan te passen
BBT
Vlaamse BBT
Luchtemissies, geurhinder en/of stofemissies naar de lucht ter hoogte van het conserverings proces (in het bijzonder braden, frituren, roken en koken) voorkomen / beperken door de procesvoering te optimaliseren en de bakdampen op te vangen aan de bro...
BBT
Vlaamse BBT
Luchtemissies, geurhinder en/of stofemissies naar de lucht ter hoogte van het rookproces voorkomen / beperken door optimalisatie van de procesvoering en aanpassingen in het productieproces
BBT
Vlaamse BBT
Niet-petrogene polymeren toepassen voor het behandelen van het afvalwater
BBT
Vlaamse BBT
Ontwerp van de installaties optimaliseren
BBT
Vlaamse BBT
Plaatsen van een hoge trekschouw of verhogen van het emissiepunt ter beperking van geurhinder
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Processpecifieke bijproducten / afvalstoffen ontdoen van onreinheden, oordeelkundig scheiden en apart opvangen ter optimalisatie van gebruik, hergebruik, terugwinning, recyclage en verwijdering
BBT
Vlaamse BBT
Verbruik van hoogkwalitatief water voorkomen of beperken
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Visuele hinder naar de omwonenden beperken door groenschermen toe te passen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Warmte terugwinning toepassen en optimaliseren
BBT
Vlaamse BBT
Waterverbruik voorkomen of beperken
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Fosfaten uit afvalwater terugwinnen onder de vorm van struviet
Geen BBT
Vlaamse BBT