BBT/BREF en andere publicaties

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Vlaamse BBT-studies en andere publicaties van het BBT- kenniscentrum en van de Europese (B)REF’s (BBT- referentiedocumenten). U kan hierbij filteren op type document en op sector. Door te klikken op de naam van de studie krijgt u verder info over de studie en kan u het volledige rapport downloaden.

De BBT-conclusies en de informatie over Technieken in opkomst uit de BREF’s zijn ook apart te consulteren.

De technieken uit de afgewerkte Vlaamse BBT-studies zijn ook te doorzoeken via onze BBT-databank.

Bij vragen over een bepaalde studie kan u mailen naar de BBT-helpdesk.

Filter op type
Filter op sector
Titel Aflopend sorteren Datum Studie Status
(Mest)covergistingsinstallaties BBT
Aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid (AGF) BBT
Afgewerkte olie BBT
Afvalwaterzuiveringsslib BBT
Asfaltcentrales BBT
Behandeling van asbesthoudende reststromen BBT In opmaak
Behandeling van bodemas van huisvuilverbranding BBT
Beton BBT
Bodemsaneringsprojecten en grondreinigingscentra BBT
Car- en truckwash BBT
Carrosserieherstel- en carrosseriebouwbedrijven BBT
Composteer- en vergistingsinstallaties BBT
Dranken BBT
Droogkuissector BBT
Geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten BBT In opmaak
Gieterijen BBT
Glastuinbouw BBT
Grafische sector BBT
Houtverwerkende nijverheid BBT
Huishoudelijke houtverwarming BBT Nieuwe studie - finale draft
Inkuiping bij bovengrondse opslag van gevaarlijke producten BBT Nieuwe studie - finale draft
Kleiverwerkende nijverheid BBT
Kunststofverwerkende nijverheid BBT
Laboratoria BBT
Legionellabeheersing BBT
LNG-verdeling BBT
Mestverwerking BBT
Metaalbewerking BBT
Natuursteen BBT
Non-ferronijverheid BBT
Ontginning BBT
Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen BBT
Organische bulkchemie BBT
Raffinaderijen BBT
Recyclage van bouw- en slooppuin BBT
Schrootverwerking en Sloperij BBT
Slachthuizen BBT
Stookinstallaties en stationaire motoren (grote) BBT
Stookinstallaties en stationaire motoren (nieuwe, kleine en middelgrote) BBT
Stoom (energiebesparing in stoomnetwerken) BBT
Tank- en vatenreiniging BBT In herziening
Tankstations BBT
Textiel - micropolluenten - afvalwater BBT
Textielveredeling BBT
Veeteelt BBT
Verbranding van hernieuwbare brandstoffen BBT
Verf-, lak-, vernis- en drukinktproductie BBT
Verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven BBT
Verwerken van externe bedrijfsafvalwaters BBT
Verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie BBT
Vlees- en visverwerkende industrie BBT
Voorkoming en beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken BBT Draft beschikbaar - studie on hold
Wasserijen BBT
Waterstoftankstations BBT In opmaak
Ziekenhuizen BBT
Zuivel BBT
Zwembaden BBT