BBT/BREF en andere publicaties

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Vlaamse BBT-studies en andere publicaties van het BBT- kenniscentrum en van de Europese (B)REF’s (BBT- referentiedocumenten). U kan hierbij filteren op type document en op sector. Door te klikken op de naam van de studie krijgt u verder info over de studie en kan u het volledige rapport downloaden.

De BBT-conclusies en de informatie over Technieken in opkomst uit de BREF’s zijn ook apart te consulteren.

De technieken uit de afgewerkte Vlaamse BBT-studies zijn ook te doorzoeken via onze BBT-databank.

Bij vragen over een bepaalde studie kan u mailen naar de BBT-helpdesk.

Filter op type
Filter op sector
Titel Aflopend sorteren Datum Studie Status
(Mest)covergistingsinstallaties Vlaamse BBT
Aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid (AGF) Vlaamse BBT
Afgewerkte olie Vlaamse BBT
Afvalverwerking Vlaamse BBT In opmaak
Afvalwaterzuiveringsslib Vlaamse BBT
Asfaltcentrales Vlaamse BBT In herziening
Behandeling van asbesthoudende reststromen Vlaamse BBT In opmaak
Behandeling van bodemas van huisvuilverbranding Vlaamse BBT
Beton Vlaamse BBT
Bodemsaneringsprojecten en grondreinigingscentra Vlaamse BBT
Car- en truckwash Vlaamse BBT
Carrosserieherstel- en carrosseriebouwbedrijven Vlaamse BBT
Composteer- en vergistingsinstallaties Vlaamse BBT
Concentraatstromen Vlaamse BBT
Dranken Vlaamse BBT
Droogkuissector Vlaamse BBT
Duurzaam watergebruik en -verbruik Vlaamse BBT In opmaak
Erfsappen Vlaamse BBT
Geluids- en trillingshinder van bouw- en sloopactiviteiten Vlaamse BBT
Gieterijen Vlaamse BBT
Glastuinbouw Vlaamse BBT
Grafische sector Vlaamse BBT
Houtverwerkende nijverheid Vlaamse BBT
Huishoudelijke houtverwarming Vlaamse BBT
Inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen Vlaamse BBT
Inwendig reinigen van recipiënten Vlaamse BBT
Kleiverwerkende nijverheid Vlaamse BBT
Kunststofverwerkende nijverheid Vlaamse BBT
Laboratoria Vlaamse BBT
Legionellabeheersing Vlaamse BBT
LNG-verdeling Vlaamse BBT
Mestverwerking Vlaamse BBT
Mestverwerking – nutriëntrecuperatie Vlaamse BBT
Metaalbewerking Vlaamse BBT
Natuursteen Vlaamse BBT
Non-ferronijverheid Vlaamse BBT
Ondergrondse mestopslag Vlaamse BBT In opmaak
Ontginning Vlaamse BBT
Onttrekking van oppervlaktewater Vlaamse BBT In opmaak
Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen Vlaamse BBT
Organische bulkchemie Vlaamse BBT
PFAS waterzuiveringstechnieken Vlaamse BBT Nieuwe studie - finale draft
PFAS-emissies lucht Vlaamse BBT Nieuwe studie - finale draft
Raffinaderijen Vlaamse BBT
Schrootverwerking en Sloperij Vlaamse BBT In herziening
Slachthuizen Vlaamse BBT
Sortering van bouw- en sloopafval en recyclage van puin Vlaamse BBT
Stookinstallaties en stationaire motoren (grote) Vlaamse BBT
Stookinstallaties en stationaire motoren (nieuwe, kleine en middelgrote) Vlaamse BBT
Stoom (energiebesparing in stoomnetwerken) Vlaamse BBT
Tankstations Vlaamse BBT
Textiel - micropolluenten - afvalwater Vlaamse BBT
Textielveredeling Vlaamse BBT
Veeteelt Vlaamse BBT
Verbranding van hernieuwbare brandstoffen Vlaamse BBT
Verf-, lak-, vernis- en drukinktproductie Vlaamse BBT
Verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven Vlaamse BBT
Verwerken van externe bedrijfsafvalwaters Vlaamse BBT
Verwerkingscentra voor bagger- en ruimingsspecie Vlaamse BBT
Vlees- en visverwerkende industrie Vlaamse BBT
Voorkomen en beperken van kunststofgranulaatverliezen Vlaamse BBT In opmaak
Voorkoming en beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken Vlaamse BBT Draft beschikbaar - studie on hold
Wasserijen Vlaamse BBT
Waterstoftankstations Vlaamse BBT
Ziekenhuizen Vlaamse BBT
Zuivel Vlaamse BBT
Zwembaden Vlaamse BBT In herziening