Professional-Consulting

Terug naar filteroverzicht

Contact

Dronckaertstraat 590
8930
Menen (Lauwe)
+32 (0)56 42 40 89
oscar.moonen@professional-consulting.be
http://www.professional-consulting.be

Omschrijving activiteiten

Strategisch Bedrijfsadvies in: Kwaliteit – Preventie – Milieu – Duurzaamheid - CO2

Producten en diensten

Extra info

Milieu, advies, coördinatie en vergunningen


 • Ik heb een milieucoördinator nodig. Wat nu ?
 • De milieuwetgeving verandert voortdurend. Hoe zorg ik dat ik steeds in orde blijf zonder al te grote investeringen qua tijd en geld?
 • Ik heb een nieuwe vergunning nodig. Hoe begin ik eraan ?
 • Ik wil een bedrijfspand overnemen of een stuk grond kopen. Hoe weet ik zeker dat de bodem niet vervuild is?
 • Hoe zorg ik dat mijn ISO systeem een bijdraagt tot het verminderen van het energieverbruik?
 • Mag ik mijn technici met gevaarlijke stoffen op de weg sturen?
 • Kan ik mijn bedrijf verder uitbouwen op basis van mijn bestaande vergunning ?
 • IMJV, OVAM, VMM, VLAREM, BIM, IVCIE, VLAEBO, IPPC, VAL-I-PAC, VLAREA, GHS, REACH, ... Wat beteken zij voor mij ?
 • Ik heb een Proces-Verbaal ontvangen van de Milieu-Inspectie. Wat nu ?
 • Een milieucoördinator nodig: wat brengt dat op ?

Professional - Consulting kan u helpen op al deze vragen


Op het vlak van milieu kunnen wij u helpen voor:

VERVULLEN VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

 • Opstellen van milieuvergunningen en -meldingen;
 • Optreden als externe milieucoördinator;
 • Identificeren van wettelijke verplichtingen,wijzigingen en evoluties in de wetgeving, ...(VLAREM, VLAREBO, VLAREA,...);
 • Uitvoering Decretale Milieuaudit;
 • Opmaak van diverse meldingen, bvb. Integraal Milieu JaarVerslag, VMM afvalwateraangifte, ...

EXTERNE MILIEUCOORDINATOR,MILIEUVERANTWOORDELIJKE

 • Omdat niet elke KMO in staat is om een interne milieucoördinator nodig aan te stellen of aan te werven, kunt u een adviseur van Professional - Consulting inzetten . Deze kan instaan voor onder meer de planning en opvolging van de verschillende milieuverplichtingen.

Ons lidmaatschap bij de Vlaamse vereniging voor MilieuCoördinatoren vzw garandeerd U professioneel en kwaliteitsvol advies !

MILIEUSCANS

 • ISO 14001-EMASII (nulaudit-preaudit);
 • Compliance audit: evaluatie van uw milieuvergunningstoestand en naleving van de milieuverplichtingen;
 • Decretale milieuaudit :verplichte milieutechnische evaluatie van de milieuvoorzieningen in uw bedrijf;
 • Second opinion;

IMPLEMENTATIE EN ONDERHOUD VAN MANAGEMENTSYSTEMEN

 • ISO 14001:2004 en EMAS II;
 • Integratie van managementsystemen (kwaliteit-veiligheid-milieu);
 • Uitvoeren van pre- en interne audits;
 • Voorbereiden van rapporteren tijdens de 'management review';
 • Uitvoering compliance audit;

COÖRDINATIE VAN MILIEUPROJECTEN

 • Bodemonderzoeken;
 • Bodemsanering;
 • SEVESO;
 • Milieu(her)vergunning;
 • (her)inrichting opslag gevaarlijke stoffen;
 • Optimalisatie afvalstoffen beheer;
 • ...

BEDRIJFSINTERNE OPLEIDINGEN

 • Gebruik, opslag en transport van gevaarlijke stoffen;
 • Intern auditor milieu;
 • De milieu wetgeving in een notendop;
 • Werken met derden;
 • Opbouwen milieuzorgsystemen;
 • Introductie opleiding ISO 14001 voor medewerkers;
 • ...
Kortom : Op ons kunt u rekenen voor de groei en optimalisatie van uw organisatie.