Tauw België NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Remylaan 4C bus 3
B-3018
Leuven
016 35 28 10
info@tauw.be
http://www.tauw.be

Omschrijving activiteiten

Tauw België biedt advies en ondersteuning op maat.Dit doen wij vanuit een duurzaam en maatschappelijk verantwoord perspectief. Ons doel is samen met u de omgevingskwaliteit te verbeteren.Wij staan u met raad en daad bij om uw milieubeleid uit te stippelen, compliance te bereiken en milieuzaken aan te pakken. Daarvoor kunt u elke dag rekenen op onze medewerkers, gedreven door kennis van zaken en passie voor het vak.Tauw België - Sustainable solutions for a better environment

Producten en diensten

 • water
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • slibbehandeling
   • slibvalorisatie
  • wateranalyse
   • diensten
    • erkend laboratorium grondwater
    • erkend laboratorium water
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • actief slib met nutriëntverwijdering
     • actief slib tank
     • airlift reactor
     • membraanbioreactor
     • Sequencing Batch Reactor (SBR)
     • SHARON proces (anoxisch)
     • UCT-BCFS
    • adsorptie en actief-slib
     • PACT systeem
    • anaërobe micro-organismen
     • anaërobe reactor
    • anaëroob korrelslib
     • UASB
    • bezinken
     • anaërobe micro-organismen
      • septische tanks
    • biofilm op drager
     • biorotor
    • kwzi
     • aëroob actief slib
     • ondergedompelde beluchte bacteriefilter
   • chemische zuivering
    • coagulatie
     • coagulatie
    • precipitatie
     • precipitatie
   • fysische zuivering
    • adsorptie
     • actieve kool
    • bezinken
     • lamellenbezinker
     • schotel- of plaatbezinker
     • zandvangers
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • flotatie
     • flotatie
    • membraanprocessen
     • elektrodialyse
     • microfiltratie
     • nanofiltratie
     • omgekeerde osmose
     • pertractie
     • pervaporatie
     • ultrafiltratie
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
     • statische vetafscheider
    • snijden
     • malen
      • snijrooster
    • strippen met lucht
     • stoomstrippen
     • stripping met lucht
    • zeven
     • roosters
     • zeven
    • thermische zuivering
     • distillatie
      • distillatie
     • koelen
      • lucht- of waterkoeler
     • thermische behandeling
      • verhitten
       • oxidatie
        • pyrolyse
     • verdampen
      • indampen
   • kleinschalig biologisch zuivering
    • aëroob actief slib
     • kleinschalige waterzuivering
   • producten
    • pompen
 • bodem
  • bodemonderzoek en -analyse
   • producten
    • boren
    • monstername-apparatuur
    • software
 • diensten
  • oriënterend bodemonderzoek
  • advies
   • communicatiebeleid
   • duurzame ontwikkeling
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuverzekeringen
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • beurzen
   • milieu
  • bodembeheerrapport
  • brownfieldontwikkeling
  • educatie
   • milieu
  • MER
   • erkend deskundige
    • bodem
    • fauna en flora
    • geluid en trillingen
    • klimaat
    • licht, warmte en straling
    • mens
    • monumenten en landschappen
    • water
   • MER-coördinator
   • MER-deskundige
  • mobiliteit
   • mobiliteitsstudies
  • preventie
   • afvalpreventie
   • emissiepreventie
    • lucht
   • good housekeeping
   • verpakkingen
  • software
   • GIS-toepassingen
    • terreinmodellen
   • milieubeheer
   • milieuvergunningen
 • energie
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • energiestatistieken
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
    • hout
     • verbrandingsinstallaties
    • stortgas
     • verbrandingsinstallaties
   • geothermische
    • energie-opslag in aquifers
    • toebehoren
    • warmtepompen
    • warmtewisselaars
   • waterkracht
    • advies
    • engineering
    • getijdenenergie
    • micro waterkrachtcentrales
    • pijpleidingen
    • turbines
   • windenergie
    • advies
    • engineering
    • onderdelen (schoepen, masten,...)
  • WKK
   • studie en advies
 • lucht
  • luchtanalyse
   • binnenhuisatmosfeer
   • diensten
    • erkend laboratorium
   • geur
    • geurmetingen
   • producten
    • draagbare en mobiele toestellen
    • meetwagens
    • vaste installaties
   • stoffen en parameters
    • asbest
    • CO
    • CO2
    • deeltjes
    • dioxines
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • HCl
    • koolwaterstoffen
    • mercaptanen
    • NH3
    • NOx
    • O2
    • O3
    • rookgassnelheid
    • SOx
    • temperatuur
    • vochtigheid
    • zware metalen