Talboom Milieu

Terug naar filteroverzicht

Contact

A Meersmansdreef 1
2870
Puurs
03.740.71.01
milieu@talboom.be
http://www.talboommilieu.be

Omschrijving activiteiten

milieuadvies bodemsaneringsdeskundige milieucoördinator alternatieve energie

Producten en diensten

Extra info

TALBOOM Milieu is erkend als bodemsaneringsdeskundige type 2. Dit betekent dat onze afdeling ‘Bodem’ bevoegd is om alle studies met betrekking tot bodemverontreiniging uit te voeren. Hierdoor hebben onze projectleiders een ruime ervaring met opdrachten in het kader van het bodemdecreet. Dit behelst het opmaken van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, het opstellen van bodemsaneringsprojecten, het voorbereiden en begeleiden van saneringen, de rapportage en de milieukundige begeleiding in het kader van grondverzet, alsook de rapportage in het kader van milieuhygiënisch onderzoek van baggerspecie. Bovendien is Talboom Milieu erkend als bevoegd staalnemer voor het bemonsteren van bagger- en ruimingsspecie (MA.1).

Talboom Milieu staat als lid van de Vereniging van Erkende Bodemsaneringsdeskundingen (VEB) garant voor het uitvoeren van werken conform een hoge kwaliteitsstandaard. Daartoe is onze dagelijkse werking georganiseerd binnen het kader van een doorgedreven KIWA-kwaliteitssysteem dat op regelmatige basis zowel intern als extern wordt doorgelicht. Door onze hoge kwaliteitsstandaard en continue drang naar verbetering hebben wij een jarenlange vertrouwensrelatie op kunnen bouwen met diverse kleine en grote ondernemingen alsook met verschillende overheidsinstanties. Uit deze veelzijdigheid volgt dat onze organisatie erop is gericht steeds flexibel te kunnen inspelen op vragen van onze klanten. 

De afdeling ‘Milieu’ heeft ruime ervaring met het uitvoeren van milieu-audits, het opstellen van omgevingsvergunningsaanvragen en externe milieucoördinatie. Wij begeleiden ook bedrijven met gespecialiseerd advies inzake afvalwaterzuivering.

De afdeling 'Energie' gaat vanuit zijn ruime ervaring op zoek naar energiezuinige alternatieven voor bestaande installaties. Onze ‘tailor made’ energieaudits houden tegelijk rekening met een korte return on investment en de total cost of ownership.

Met de audits maken wij eerst een grondige analyse van de installaties, daarna bezorgen wij u een uitvoerig rapport en reiken uitgewerkte oplossingen aan. 

Tevens zijn wij een voorloper in studies naar geothermie of aardwarmte. Deze energie kan ontstaan door het temperatuurverschil tussen de oppervlakte van de aarde en warmtereservoirs diep in de aarde.

De energie kan gebruikt worden voor verwarmingssystemen, als proceswarmte en voor het opwekken van elektriciteit. Onder bepaalde omstandigheden is geothermie een rendabel en duurzaam alternatief voor traditionele vormen van verwarming en energie.