BREF Keramische industrie (CER)

keramische industrie
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in herziening. De versie die u hieronder kan downloaden is de versie van 2007.

De laatste stand van zaken over de herziening kan u raadplegen op de website van het IPPC-Bureau of via het gerelateerde nieuws onderaan deze pagina.
Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Download studie

De BREF Keramische industrie (versie augustus 2007) gaat over de industriële activiteiten zoals gespecificeerd in paragraaf 3.5 van bijlage I van de IPPC richtlijn, namelijk:

3.5. Installaties voor de fabricage van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m³ en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m³.

De industriële activiteiten die binnen deze omschrijving vallen, worden in dit document 'keramische industrie' genoemd. Volgende sectoren die zijn gebaseerd op de fabricage van keramische producten komen aan bod:

  • vloer- en wandtegels
  • bakstenen en dakpannen
  • aardewerk en siergoed (huishoudelijke keramische producten)
  • vuurvaste producten
  • sanitair
  • technisch keramiek
  • grésbuizen
  • aggregaten van geëxpandeerde klei
  • anorganisch gebonden slijpproducten

Naast de basisproductieactiviteiten beslaat dit document ook de rechtstreeks hiermee samenhangende activiteiten die een effect zouden kunnen hebben op emissies of verontreiniging. Het omvat dus activiteiten vanaf de voorbereiding van grondstoffen tot de verzending van eindproducten. Bepaalde activiteiten, zoals de winning van grondstoffen, worden niet behandeld, aangezien deze niet worden beschouwd als rechtstreeks samenhangend met de primaire activiteit.

 

GPBV-checklijst
De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een "Checklijst". Deze checklijsten zijn enkel beschikbaar voor de BREFs die nog werden opgesteld onder de IPPC Richtlijn. Aan de hand van deze lijst kan u, als vergunningsverlener/bedrijf, nagaan in hoeverre de BBT uit de BREF worden toegepast.