Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in herziening.

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

De laatste stand van zaken over deze herziening kan u raadplegen op de website van het IPPC-Bureau

Download studie

Dit document gaat over de industriële activiteiten zoals gespecificeerd in paragraaf 3.5 van bijlage I van de IPPC richtlijn, namelijk:

3.5. Installaties voor de fabricage van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m³ en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m³.

De industriële activiteiten die binnen deze omschrijving vallen, worden in dit document 'keramische industrie' genoemd. Volgende sectoren die zijn gebaseerd op de fabricage van keramische producten komen aan bod:

  • vloer- en wandtegels
  • bakstenen en dakpannen
  • aardewerk en siergoed (huishoudelijke keramische producten)
  • vuurvaste producten
  • sanitair
  • technisch keramiek
  • grésbuizen
  • aggregaten van geëxpandeerde klei
  • anorganisch gebonden slijpproducten

Naast de basisproductieactiviteiten beslaat dit document ook de rechtstreeks hiermee samenhangende activiteiten die een effect zouden kunnen hebben op emissies of verontreiniging. Het omvat dus activiteiten vanaf de voorbereiding van grondstoffen tot de verzending van eindproducten. Bepaalde activiteiten, zoals de winning van grondstoffen, worden niet behandeld, aangezien deze niet worden beschouwd als rechtstreeks samenhangend met de primaire activiteit.