BREF Organische fijnchemie (OFC)

chemische_stoffen
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BREF-document behandelt de productie van een groot aantal zogenaamde organische fijnchemicaliën. Deze worden meestal geproduceerd in batchprocessen en in multi-purpose bedrijven. Ze omvatten ondermeer (niet limitatieve lijst):

 • Farmaceutische stoffen (API)

 • Biociden en plantbeschermingsproducten

 • Organische kleurstoffen en pigmenten

 • Explosieven

 • Geur- en smaakstoffen

 • Optische witmakers

 • Vitamines

 • Vlamvertragers

 • Weekmakers

De BREF beschrijft de BBT om de milieu-impacts die verbonden zijn aan de productie van deze chemicaliën te beperken. De voornaamste milieu-impacts zijn:

 • lucht: VOS-emissies

 • afvalwater: mogelijk hoge lading niet-afbreekbare organische stoffen

 • afvalstoffen: gebruikte solventen en niet-recycleerbare afvalstromen

   

GPBV-checklijst
De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een "Checklijst". Deze checklijsten zijn enkel beschikbaar voor de BREFs die nog werden opgesteld onder de IPPC Richtlijn. Aan de hand van deze lijst kan u, als vergunningsverlener/bedrijf, nagaan in hoeverre de BBT uit de BREF worden toegepast.