BREF Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen (STS)

printing
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies Voorwaarden in VLAREM III

Deze BREF STS (Surface Treatment using Organic Solvents, including Wood Preservation using Chemicals) bespreekt de milieutechnieken voor

 • oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen
 • de conservering van hout en houtproducten met chemische stoffen


Het toepassingsgebied van de BREF is gebaseerd op volgende activiteiten omschreven in bijlage I bij de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU):

 • 6.7: De oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten met behulp van organische oplosmiddelen, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg organisch oplosmiddel per uur, of meer dan 200 t per jaar.
 • 6.10: De conservering van hout en houtproducten met behulp van chemische stoffen met een productiecapaciteit van meer dan 75 m³ per dag, met uitzondering van de behandeling die uitsluitend gericht is op het voorkomen van sapvlekken.
 • 6.11: Een niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 91/271/EEG vallende zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater, mits de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de in bijlage I, punt 6.7 of 6.10, bij Richtlijn 2010/75/EU genoemde activiteiten.


Deze BREF heeft ook betrekking op de gecombineerde behandeling van afvalwater van andere bronnen, mits de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de in bijlage I, punt 6.7 of 6.10, bij Richtlijn 2010/75/EU genoemde activiteiten en die afwaterbehandeling niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad valt.

De BREF behandelt in het bijzonder de volgende activiteiten:

 • coating van voertuigen
 • coaten van andere oppervlakken van metaal of kunststof
 • coaten van schepen en jachten
 • coaten van vliegtuigen
 • continu verven (coil coating), ook gekend als bandlakken
 • vervaardiging van kleefband
 • coaten van textiel, folie en papier
 • vervaardiging van wikkeldraad
 • coaten en bedrukken van metalen verpakkingen
 • heatsetrotatie-offset
 • flexografie en rotatiediepdruk (anders dan illustratiediepdruk)
 • illustratiediepdruk
 • coaten van houten oppervlakken
 • de conservering van hout en houtproducten met chemische stoffen

 

Deze BREF heeft, voor het gedeelte oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen, geen betrekking op:

 • het waterdicht maken van textiel met behulp van andere middelen dan het gebruik van een op oplosmiddelbasis ononderbroken laag. Dit kan vallen onder de BBT-conclusies voor de textielindustrie (TXT)
 • het bedrukken, sterken en impregneren van textiel. Dit kan vallen onder de BBT-conclusies voor de textielindustrie (TXT)
 • het lamineren van platen en panelen op basis van hout
 • de bewerking van rubber
 • de vervaardiging van coating mengsels, lak, verf, inkt, halfgeleiders, kleefstoffen of farmaceutische producten
 • stookinstallaties ter plekke, tenzij de geproduceerde hete gassen worden gebruikt voor het via direct contact verwarmen, drogen of anderzijds behandelen van voorwerpen of materialen. Deze kunnen vallen onder de BBT-conclusies voor grote verbrandingsinstallaties (LCP) of onder Richtlijn (EU) 2015/2193.

Voor de conservering van hout en houtproducten met chemische stoffen, heeft deze BREF geen betrekking op:

 • chemische modificatie en hydrofobering (bv. met behulp van harsen) van hout en houtproducten
 • sapvlekbehandeling van hout en houtproducten
 • ammoniakbehandeling van hout en houtproducten
 • locatiegebonden stookinstallaties. Deze kunnen vallen onder de BBT-conclusies voor grote verbrandingsinstallaties (LCP) of onder Richtlijn (EU) 2015/2193.