BREF Anorganische fijnchemicaliën (SIC)

labo-fijnchemicaliën
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit document is, in combinatie met andere BREF-documenten in de reeks, bedoeld als rapportage van de activiteiten die worden beschreven in paragraaf 4 van de IPPC-richtlijn betreffende de 'chemische industrie'. Binnen de chemische industrie richt dit document zich op de sector 'anorganische fijnchemicaliën' (SIC).

Omdat de richtlijn geen definitie geeft van de term 'anorganische fijnchemicaliën' en aangezien deze term in de industrie niet overal op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd, stelt dit document criteria voor die kunnen worden gebruikt om onderscheid te maken tussen anorganische fijnchemicaliën en anorganische bulkchemicaliën (Large Volume Inorganic Chemicals, LVIC). Daarnaast is ten behoeve van dit document de volgende werkdefinitie van anorganische fijnchemicaliën gebruikt:

"Met anorganische fijnchemicaliën worden anorganische stoffen bedoeld die industrieel worden geproduceerd door chemische bewerking, doorgaans in relatief kleine hoeveelheden, volgens bepaalde specificaties (d.w.z. zuiverheid) om tegemoet te komen aan de specifieke eisen van een gebruiker of industriesector (bijv. de farmaceutische industrie)."

Gezien de enorme variatie aan anorganische fijnchemicaliën, bijbehorende grondstoffen en productieprocessen, richt dit document zich op een beperkt aantal ('illustratieve') SIC-families en sluit af met de BBT voor elk van deze specifieke families. Uitgaande van de illustratieve families en de specifieke bijbehorende BBT-conclusies worden in dit document generieke (of algemene) BBT-conclusies getrokken die van toepassing worden geacht op de productie van een breder scala aan anorganische fijnchemicaliën. De illustratieve families die in dit document worden uiteengezet, zijn specifieke anorganische pigmenten, fosforverbindingen, siliconen, anorganische explosieven en cyaniden. De informatie-uitwisseling inzake oplosbare anorganische nikkelzouten kon niet zodanig worden uitgevoerd dat hiervoor BBT-conclusies konden worden getrokken en daarom werd besloten de paragraaf inzake anorganische nikkelzouten uit dit document te schrappen.

 

GPBV-checklijst
De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een "Checklijst". Deze checklijsten zijn enkel beschikbaar voor de BREFs die nog werden opgesteld onder de IPPC Richtlijn. Aan de hand van deze lijst kan u, als vergunningsverlener/bedrijf, nagaan in hoeverre de BBT uit de BREF worden toegepast.