BREF Raffinaderijen (REF)

raffinaderij
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies Voorwaarden in VLAREM III

Deze BREF heeft betrekking op bepaalde industriële activiteiten die worden beschreven in bijlage I, punt 1.2, bij Richtlijn 2010/75/EU, namelijk „1.2 Energie-industrieën: Het raffineren van aardolie en gas". Deze BBT-conclusies hebben in het bijzonder betrekking op de volgende processen en activiteiten:

 • Alkylering
 • Productie van basisolie    
 • Productie van bitumen
 • Katalytisch kraken
 • Katalytisch reformeren
 • Vercooksing
 • Afkoeling
 • Ontzouting
 • Verbrandingseenheden  voor  energieproductie
 • Etherificatie
 • Gasscheiding
 • Waterstofverbruikende processen
 • Waterstofproductie
 • Isomerisatie
 • Aardgascentrales
 • Polymerisatie
 • Primaire distillatie
 • Productbehandelingen
 • Opslag en behandeling van raffinage­materialen
 • Viscositeitsreductie  en  andere thermische conversies
 • Afvalgasbehandeling
 • Afvalwaterbehandeling
 • Afvalbeheer

 

Deze BBT-conclusies gaan niet in op de volgende activiteiten of processen:

 • de exploratie naar en productie van ruwe aardolie en aardgas,
 • het transport van ruwe aardolie en aardgas,
 • het in de handel brengen en de distributie van producten.

De volgende referentiedocumenten kunnen van belang zijn voor de activiteiten die onder deze BBT-conclusies vallen:

Referentiedocument

Onderwerp

Gemeenschappelijke afvalwater- en afvalgasbehandelings-/ beheersystemen in de chemiesector (CWW)

Afvalwaterbeheer- en -behandelingstechnieken

Industriële koelsystemen (ICS)

Koelprocessen

Economische aspecten en cross-media-effecten (ECM)

Economische aspecten en cross-media-effecten van technieken

Emissies uit opslag (EFS)

Opslag, mengen, laden en lossen van raffinagematerialen

Energie-efficiëntie (ENE)

Energie-efficiëntie en geïntegreerd raffinaderijbeheer

Grote verbrandingsinrichtingen (LCP)

Verbranding van conventionele en commerciële brandstoffen

Anorganische bulkchemie — Ammoniak, zuren en kunstmest (LVIC-AAF)

Stoomreforming en waterstofzuivering

Organische bulkchemie (LVOC)

Etherificatieproces (productie van MTBE, ETBE en TAME)

Afvalverbranding (WI)

Afvalverbranding

Afvalverwerking (WT)

Afvalverwerking

Algemene monitoringbeginselen (MON)

Monitoring van emissies naar lucht en water