BREF-studie intensieve veeteelt

veeteelt
Terug naar filteroverzicht

Download studie Download BBT-conclusies Rectificatie 21/04/2017 Voorwaarden in VLAREM III

Deze BREF heeft betrekking op de in bijlage I, punt 6.6, van Richtlijn 2010/75/EU genoemde activiteiten, namelijk „6.6. Intensieve pluimvee- of varkenshouderij”:

a) met meer dan 40 000 plaatsen voor pluimvee;
b) met meer dan 2 000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg), of
c) met meer dan 750 plaatsen voor zeugen;

 

Deze BREF heeft in het bijzonder betrekking op de volgende bedrijfsprocessen en -activiteiten:

  • beheer van voeding voor pluimvee en varkens;
  • bereiding van voeder (malen, mengen en opslag);
  • pluimvee- en varkenshouderij (huisvesting);
  • verzameling en opslag van mest;
  • verwerking van mest;
  • uitrijden van mest;
  • opslag van dode dieren.

Deze BREF heeft geen betrekking op de volgende processen of activiteiten:

- verwijdering van dode dieren; dit valt mogelijk onder de BBT-conclusies voor de sector slachthuizen en bijproducten van dierlijke oorsprong.