BREF Anorganische bulkchemicaliën - ammoniak, zuren & kunstmest (LVIC-AAF)

Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit document richt zich op de volgende categorieën van bijlage I bij de IPPC richtlijn:

4.2 (a) ammoniak, waterstoffluoride
4.2 (b) waterstoffluoridezuur, fosforzuur, salpeterzuur, zwavelzuur, oleum
4.3  Fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen.

Hoewel ammoniak, salpeterzuur, zwavelzuur en fosforzuur voornamelijk worden gebruikt voor de downstreamproductie van kunstmest, blijft het toepassingsgebied van dit document niet beperkt tot de productie van 'fertiliser grade' producten. Door bespreking van de hierboven genoemde onderwerpen is dit document ook van toepassing op de productie van synthesegas voor de productie van ammoniak en op de productie van zwavelzuur op basis van SO2-gassen afkomstig van diverse processen, bijv. SO2-gassen van de productie van non-ferrometalen of regeneratie van verbruikte zuren. Specifieke en diepgaande informatie over de productie van non-ferrometalen wordt echter uitvoerig weergegeven in de BREF inzake de non-ferrometaalindustrieën.

 

GPBV-checklijst
De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een "Checklijst". Deze checklijsten zijn enkel beschikbaar voor de BREFs die nog werden opgesteld onder de IPPC Richtlijn. Aan de hand van deze lijst kan u, als vergunningsverlener/bedrijf, nagaan in hoeverre de BBT uit de BREF worden toegepast.