BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)

ferrometaal
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in herziening. De versie die u hieronder kan downloaden is de versie van 2001.

De laatste stand van zaken over de herziening kan u raadplegen op de website van het IPPC-Bureau of via het gerelateerde nieuws onderaan deze pagina.
Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Download studie

De BREF Ferrometaalverwerkende industrie (versie december 2001) houdt nauw verband met het document over primair en secundair ijzer en staal waarin de productie van ijzer en staal tot en met het gietproces werd behandeld. Uitgaande van de halffabrikaten gietblokken, plakken, voorgewalste blokken en knuppels komen latere stappen in het productieproces, zoals warm walsen, koud walsen en trekken, continue en discontinue thermische metaalbekleding en de bijbehorende voor- en nabehandeling van de gevormde staalproducten aan bod.

Smederijen en ferrometaalgieterijen maken geen deel uit van dit document en ook elektrolytische bekleding of organische bekleding van staal worden niet besproken.

De belangrijkste stappen van continuprocédés die aan bod komen, zijn:

  • Herverhitting en warmtebehandeling van ingevoerde materialen als plakken, voorgewalste blokken, knuppels en gietblokken.
  • Oppervlaktezuivering en voorbereidingsprocessen: machinaal schoonbranden, slijpen, walshuidverwijdering, ontvetten, beitsen
  • Vormen van het staal: blokwalsen, warm walsen, koud walsen, trekken.
  • Processen die resulteren in speciale materiaal- of productkwaliteiten: gloeien, nawalsen /skin-pass-walsen
  • Thermische metaalbekleding en afwerking.

Volgende stappen in het discontinu thermisch bekleden van gefabriceerde staalproducten worden besproken:

  • Oppervlaktevoorbereiding van gefabriceerd staal: ontvetten, spoelen, beitsen, fluxen, drogen.
  • Het aanbrengen van een bekleding van gesmolten metaal.
  • Na behandeling/afwerking: koelen, smeren.
GPBV-checklijst
De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een "Checklijst".
Deze checklijsten zijn enkel beschikbaar voor de BREFs die nog werden opgesteld onder de IPPC Richtlijn. Aan de hand van deze lijst kan u, als vergunningsverlener/bedrijf, nagaan in hoeverre de BBT uit de BREF worden toegepast.

De lijsten zijn opgedeeld per sector: